براساس آئين‌نامه اجرائي، ورود هر نوع کالا به منطقه آزاد کيش، جز کالاهائى که به موجب شرع مقدس اسلام يا قوانين کشور ممنوع، يا براساس مقررات ويژه منطقه غير مجاز شناخته شده است، آزاد است. اين کالاها را مى‌توان از هر مبداء، جزء اسرائيل وارد جزيره بشود. اين کار با کمترين تشريفات انجام مى‌گيرد، اما رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي، امنيتي، فرهنگى و رعايت استانداردهاى مورد عمل در جزيره براى کليه واردکنندگان الزامى است.


ميزان عوارضى که بر ورود کالا تعلق مى‌گيرد، عمده‌ترين منبع درآمد جزيره و تأمين اعتبارات مورد نياز براى اجراء طرح‌هاى زيربنائى منطقه را تشکيل مى‌دهد. ميزان اين عوارض از سال گذشته به ۴۵ درصد ارزش کل محمولاتى که وارد جزيره مى‌شود افزايش يافته است. براساس گزارش‌هاى رسمى اين کار موجب شده است که حجم واردات کالا در سال‌هاى اخير محدود شود.


البته براى تشويق واردکنندگان به خريد کالا از مبداء اصلى و ارائه خدمات بعد از فروش تخفيف‌هاى قابل توجهى در عوارض گمرکى اعمال مى‌شود. بنابراين بازرگانانى که کالا را از دبى وارد مى‌کنند ناچار بايد ۴۵ درصد عوارض بپردازند، اما اگر همان کالا از مبداء توليد و به‌صورت مستقيم به جزيره وارد نشود، ۲۰ درصد تخفيف در عوارض اعمال مى‌گردد و اگر واردکننده تأمين خدمات بعد از فروش کالا را نيز تقبل کند، ۱۰ درصد ديگر نيز از ميزان عوارض کاسته مى‌شود. در نتيجه در مواردى واردکننده ناچار نيست که بيش از ۱۰ درصد عوارض گمرکى براى ورود کالا به جزيره بپردازد.


ورود کالاها به منطقه آزاد کيش مشمول شرايط زير است:


۱. کالاهائى که از خارج يا ساير نقاط کشور وارد مى‌شود چناچه شامل مصالح و لوازم ساختمانى باشد با تشخيص سازمان و به اندازه نياز مجرى هر پروژه، از پرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى معاف بوده و تنها مشمول پرداخت هزينه‌هاى خدماتى مى‌شود.


۲. ماشين‌آلات و مواد اوليه، تجهيزات و ابزارآلات و لوازم يدکي، به استثناء وسايل نقليه سوارى و قايق تفريحي، نيز مانند بند اول تنها مشمول پرداخت هزينه‌هاى خدماتى است.


۳. به کالاهائى که از خارج يا ساير مناطق آزاد کشور وارد جزيره کيش مى‌شود و شامل دو بند فوق نيست، هزينه‌هاى بندرى و فرودگاهى و نيز هزينه‌هاى خدماتى افزوده مى‌شود. در صورتى‌که اين قبيل کالاها مجدداً به مقصد ديگرى صادر بشود، هزينه‌هاى بندرى و فرودگاهى به صاحب کالا مسترد خواهد شد.


۴. ورود کالا براى نگهدارى در انبارهاى اختصاصى منطقه براى مهلت‌هاى معين مجاز است و شامل مقررات ترانزيت داخلى جزيره است.


۵. کالاهائى که براى ارائه در نمايشگاه‌هاى جزيره، صادرات مجدد، بسته‌بندى و يا تفکيک و درجه‌بندى و غيره، از هر مبداء وارد جزيره مى‌شود تنها مشمول پرداخت هزينه‌هاى خدماتى است. در صورتى‌که اين کالاها فروخته و يا واگذار شود، براساس ارزش کالا در هنگام ورود، مشمول پرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى خواهد بود.


صدور پروانه انتقال موقت براى ماشين‌آلات و قطعات به استثناء اتومبيل گاز منطقه ويژه آزاد کيش به داخل کشور انجام مى‌گيرد که اين اقلام پس از ورود به کشور و تعمير و يا تکميل دوباره به کيش باز مى‌گردند.