قميت کارت مسافرى از ده هزار تومان به هفت هزار تومان رسيد تا آخر دى ماه سال ۱۳۷۷ حدود هشتاد و پنج ميليون دلار کالا وارد کيش شده است که نسبت به سال ۱۳۷۶ ده درصد کاهش نشان مى‌دهد نياز کشور به کالاهاى مصرفى خارجى سالانه حدود دو ميليارد دلار است که حدود سيصد و پنجاه ميليون دلار آن از طريق مناطق آزاد انجام مى‌گيرد.