به‌منظور نظم بخشيدن به مبادلات بازرگانى منطقه آزاد کيش و ايجاد تسهيلات مناسب براى توسعه اين فعاليت‌ها، کارت بازرگانى کيش (کارت زرد) بنا به درخواست افراد حقيقى و حقوقى صادر مى‌شود. دارندگان اين کارت‌ها اجازه مى‌يابند که با مراعات مقررات منطقه به‌صورت عام به فعاليت‌هاى بازرگانى و صادرات و واردات مشغول شوند. کارت مخصوصى نيز (کارت آبي) براى صاحبان صنايع و مجريان پروژه‌هاى عمرانى صادر مى‌گردد که تنها در محدوده خاص براى ورود و خروج مواد اوليه، لوازم و تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز آنها اعتبار دارد.


مدت اعتبار اين کارت‌ها يک سال از تاريخ صدور بوده و مورد قراردادهاى کوتاه‌مدت، تا پايان دوره اجراء کار است. متقاضيان براى دريافت کارت که با تشريفات کوتاهى صادر مى‌شود، بايد کپى آگهى تأسيس و آخرين تغييرات شرکت، کپى شناسنامه، گواهى عدم سوء پيشينه و گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر براى اشخاص حقوقى و مديران شرکت‌ها را ارائه دهند. فرم تکميل شده تقاضا که به تائيد سازمان رسيده و همچنين قرارداد مربوط به در اختيار داشتن فروشگاه يا دفتر تجارى و نيز قرارداد اجرائى معتبر براى متقاضيان دريافت کارت خاص، ضرورى است. هزينه صدور کارت بازرگانى مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ريال و کارت خاص ۲۰۰۰۰ ريال است.