براساس مفاد آئين‌نامه عمليات پولى و بانکى در مناطق آزاد تجارى - صنعتى کليه بانک‌هاى کشور و مؤسسات بانکى و اعتبارى خارجى مى‌توانند به تأسيس دفاتر محلى خود اقدام کنند. ايجاد اين نمايندگى‌هاى مستلزم پيشنهاد سازمان و تائيد بانک مرکزى است. تأسيس واحدهاى مبادلات پولى و صرافي، تنها مستلزم اجازه‌نامه مخصوص از خود سازمان منطقه آزاد کيش است.


تأسيس بانک‌ها در جزيره، تنها به‌صورت شرکت سهامى عام با نام و تأسيس مؤسسات اعتبارى به‌صورت خام و يا عام، طبق مقررات مندرج در قانون اصلاح قمستى از قانون تجارت و مصوب سال ۱۳۴۷ امکان‌پذير است.


در مورد بانک‌هاى داخلى ميزان سرمايه بايد حداقل ۱۵ميليارد ريال باشد که ۳۵ درصد آن نقداً نزديکى از بانک‌هاى منطقه توديع شده و حداکثر در سه سال پرداخت شود.


مؤسسات اعتبارى داخلى بايد حداقل ۵ ميليارد دلار سرمايه داشته باشد که ۳۵ درصد آن نزد بانک‌هاى منطقه توديع شده باشد. مدت تکميل سرمايه در اين مورد هم سه سال است.


سرمايه شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى داخلى بايد حداقل ۵ ميليارد دلار باشد که همه آن پرداخت شده باشد. نقل و انتقال ريال بين منطقه و سرزمين اصلى توسط اشخاص حقيقى و حقوقى بايد از طريق سيستم بانکى انجام گيرد. بانک‌هاى محلى حق دريافت سپرده از اشخاص مقيم در منطقه را ندارند و نمى‌توانند تسهيلات ريالى خود را در اختيار اشخاص خارج از منطقه قرار بدهند. اما نقل و انتقال وجوه ريالى و انجام معاملات ريالى ميان بانک‌ها و مؤسسات فعال در سرزمين اصلى و بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى مناطق با کسب مجوز از بانک مرکزى ايران امکان‌پذير مى‌باشد.


عمليات ارزى بانک‌ها و مؤسسات منطقه آزاد کيش براساس ضوابط زير انجام مى‌گيرد:


۱. نظام ارزى منطقه آزاد کيش، نظام نرخ شناور است. برابرى ريال ايران با ارزهاى مختلف بر حسب شرايط بازار و براساس عرضه تقاضا تعيين و اعمال مى‌شود.


۲. ورود ارز از منطقه آزاد کيش به سرزمين اصلى از هر طرق و به هر شکل آزاد است، اما ورود ارز از سرزمين اصلى به جزيره مطلقاً ممنوع است.


۳. نقل و انتقال ارز ميان منطقه آزاد ساير کشورها به هر شکل مجاز است.


۴. بانک‌ها مى‌توانند با رعايت آئين‌نامه و دستورالعمل‌ها به ارائه خدمات ارزي، مانند برقرارى روابط کارگزارى با ساير بانک‌ها، انجام امور اعتبارات اسنادي، بروات وصولي، ضمانت‌نامه و حواله بپردازد.


۵. همچنين دريافت سپرده‌هاى ارزى بر حسب فهرست ارزهاى معتبر بانک مرکزى ايران خريد و فروش ارز به هر شکل و هر ميزان انتشار و خريد و فروش اوراق عرضه، مشارکت و سرمايه‌گذارى با تائيد بانک مرکزي، انجام معاملات برروى طلا و نقره دريافت انواع تسهيلات اعتبارى و اعطاء اين اعتبارها بر حسب آئين‌نامه عمليات پولى و بانکى در مناطق آزاد تجارى - صنعتى مجاز مى‌باشد.


کارمزد عمليات بانکي، نرخ‌هاى خريد و فروش ارز، سود سپرده‌هاى مختلف و همچنين سود تسهيلات اعطائى براساس شرايط بازار روز معين مى‌شود و صرافى‌ها تنها مجاز به خريد و فروش ارز با نرخى که براساس عرضه تعيين مى‌شود، مى‌باشند. اما نقل و انتقال ريال و ارز از سوى صرافى‌ها باشد منحصراً از طريق سيستم بانکى و مؤسسات منطقه انجام گيرد.


بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى منطقه همراه بايد بخشى از سپرده‌هاى خود را به ميزانى که بانک مرکزى ايران تعيين مى‌کند، به‌عنوان سپرده قانونى نزد اين بانک توديع کنند. ميزان اين سپرده هيچ‌گاه از ۲۰ درصد کل سپرده افزون‌تر نخواهد بود.


در حال حاضر بيشتر بانک‌هاى کشور در منطقه آزاد کيش نمايندگى‌هاى متعددى دارند و به فعاليت‌هاى اقتصادى منطقه سود مى‌رسانند. طبق مقررات تدوين شده تمامى امکاناتى که بانک‌هاى کشور از طرق تسهيلات مالى در اختيار مردم قرار مى‌دهند در جزيره کيش نيز به متقاضيان ارائه مى‌شود. اعطاء وام‌هاى مربوط به ساخت و ساز و قرض‌الحسنه ازدواج و ساير وام‌ها نيز از طريق شعب بانک‌هاى تخصصى در اختيار مردم بومى منطقه قرار مى‌گيرد.