بندر استراتژيک اميرآباد بهشهر در شرق استان مازندران با وسعت تقريبى ۲۰۰۰ هکتار مهم‌ترين بندر تجارى شمال کشور محسوب مى‌شود. اين بندر که با بررسى‌هاى کارشناسى به جهت موقعيت مناسب و استعدادهاى بالقوه در سال ۱۳۷۶ به‌عنوان منطقه ويژه اقتصادى به تصويب شوراء عالى مناطق آزاد اقتصاد رسيده است مى‌تواند به‌عنوان مرکز عمده ترانزيت کالاهاى آسياى مرکزى ايفاء نقش نمايد.


با عنايت به طرح جامع مصوب، در بندر تجارى اميرآباد ساخت بيش از ۳۰ پست اسکله جهت پهلوگيرى کشتى‌هاى تجاري، سوختى و رورو و مبادلات کالا پيش‌بينى شده است و براساس برنامه تنظيم شده با بهره‌بردارى از فاز اول سالانه ۲ ميليون تن کالا در اين بندر تخليه و بارگيرى مى‌شود که اين رقم با تکميل مراحل اجراء پروژه به ۱۰ ميليون تن افزايش مى‌يابد.


با احداث امکانات زيربنائى و تجهيز، کاربرى اراضى تخصصى آن در اختيار بهره‌برداران بخش دولتى و خصوصى قرار خواهد گرفت.


موقعيت مناسب، تعداد اسکله‌هاى پيش‌بينى شده، اتصال به شبکه سراسرى راه‌آهن کشور، احداث پالايشگاه نفت و با سرمايه‌گذارى خارجي، وسعت محوطه‌هاى پشتيبانى با ترمينال‌هاى مختلف جهت کاربرى‌هاى گوناگون به‌منظور تبديل مواد خام و پالايش مواد اوليه محصولات صنعتى و نيز تصويب منطقه ويژه اقتصادى ... بندر اميرآباد بهشهر را به مهم‌ترين بندر در شمال و يک بندر مهم استراتژيکى در کشور جهت انجام مبادلات کالا بين جمهورى اسلامى ايران با کشورهاى حاشيه درياى خزر و آسياى ميانه و قفقاز تبديل خواهد نمود.


عمليات اجرائى فاز اول از اسفندماه ۱۳۷۵ آغاز و ادامه دارد. در حال حاضر موج‌شکن‌هاى غربى و شرقى اين بندر به طول بيش از ۵/۱ کيلومتر به اتمام رسيده است و حوضچه آرامش بندر با عمق مناسب قابل بهره‌بردارى است.