منطقه ويژه اقتصادى معادن و فلزات در بندرعباس جنوبى‌ترين نقطه در ايران در کنار خليج فارس قرار گرفته است که در اصل بازارهاى اروپاى شرقى را به خاور ميانه متصل مى‌نمايد و هميشه براى بازرگانان و تجار حائز اهميت بوده است و بدين منظور بدان پل پيروزى گفته مى‌شود.منطقه ويژه در حاشيه شهر بندرعباس در يکى از اصلى‌ترين بنادر صادراتى و وارداتى و ترانزيت با امکانات وسيع قرار گرفته است که مهم‌ترين مرکز تجارى در جنوب ايران مى‌باشد که از دو بندر تجارى و مسافرى شهيد رجائى و شهيد باهنر (بندر قديم) تشکيل گرديده است که اسکله‌هاى نيروى دريائى و کشتى‌سازى خليج فارس نيز در کنار دريا مشغول فعاليت مى‌باشند. منطقه ويژه در حدود بيست کيلومترى شهر بندرعباس بر سر راه بندر شهيد رجائى قرار گرفته است.


بارش باران در سال حدوداً ۱۵۰ ميلى‌متر مى‌باشد با تابستان‌هاى گرم و زمستان‌هاى ملايم. درجه حرارت از ۱۵ تا ۴۰ درجه سانتى‌گراد در نوسان است که در زمستان به حداقل مى‌رسد و درصد رطوبت حدود ۶۵ درصد مى‌باشد.


با توجه به مشابهت آب و هوائى در صورت نياز به اطلاعات بيشتر به منطقه ويژه اقتصادى شهيد رجائى رجوع شود.