منطقه ويژه اقتصادى معادن و فلزات در شمال تنگه هرمز نزديک به ورودى به خليج فارس قرار دارد که شامل ۱۲۰۰ هکتار زمين مناسب جهت فعاليت‌هاى صنعتى در اختيار سرمايه‌گذاران مى‌باشد.


مهم‌ترين دلايل ايجاد منطقه به شرح زير مى‌باشند:


۱. استفاده بهينه از مواد اوليه معدنى قابل توجهى که در جمهورى اسلامى ايران وجود دارد.


۲. استفاده مطلوب از منابع انرژي، آب و زمين قابل دسترسى آسان.


۳. جهت بهره‌بردارى از موقعيت استثنائى که منطقه در بندرعباس قرار گرفته است.


۴. استفاده بهينه از بندر اختصاصى صادراتي، وارداتى فولاد در بندرعباس که از پيش ساخته شده است.


۵. ايجاد صنايع مدرن و پيشرفته در ارتباط با معادن و فلزات.


۶. ايجاد رشد و توسعه اقتصادى در استان هرمزگان.