۱. متقاضى سرمايه‌گذارى درخواست مکتوب خود را در مورد سرمايه‌گذارى موردنظر با اعلام متراژ زمين درخواستى و اعلام تاريخ تقريبى شروع به توليد به حوزه معاونت سرمايه‌گذارى ارائه مى‌نمايد.


۲. بلافاصله از متقاضى جهت انجام مذاکرات و رفع ابهامات احتمالى از سوى دو طرف (منطقه و متقاضي) دعوت به عمل خواهد آمد.


۳. زمين درخواستى متقاضى با نظر وى تعيين خواهد شد.


۴. قرارداد سرمايه‌گذارى تنظيم و از متقاضى جهت امضاء و مبادله آن دعوت به عمل آمده و حداکثر ۱۵ روز بعد زمين موردنظر متقاضى آماده تحويل خواهد بود.


۵. نقشه‌هاى اجرائى متقاضى از سوى معاونت سرمايه‌گذارى به دفتر فنى منطقه ارسال و جهت اخذ پروانه ساختمان پيگيرى و نهايتاً اين مجوز (پروانه ساخت) اخذ و به متقاضى اعلام خواهد شد.


۶. در طول ساخت بازديد و مشاوره‌هاى لازم از سوى دفتر فنى منطقه انجام خواهد گرفت.


۷. کليه واحدهاى منطقه ويژه ارگ جديد و به‌خصوص حوزه معاونت اقتصادى و سرمايه‌گذارى از اولين روزهاى انعقاد قرارداد سرمايه‌گذارى تا پايان عمليات ساخت و آغاز بهره‌بردارى همواره به‌طور کامل در خدمت سرمايه‌گذاران منطقه بوده و تلاش خواهند کرد تا با رفع هرگونه اشکال احتمالى در جريان ساخت طرح، متقاضى سرمايه‌گذارى را در اجراء به موقع طرح يارى نمايند.


ساير اطلاعات مورد نياز:

فاصله منطقه ويژه اقتصادى ارگ جديد تا پايانه دريائى شهيد رجائى فقط ۳۳۰ کيلومتر و تا پايانه دريائى چابهار ۷۰۰ کيلومتر است.


فرودگاه بم با داشتن کليه امکانات پروازى و ترمينال مناسب در فاصله ۳ کيلومترى منطقه ويژه اقتصادى ارگ جديد واقع است.


تشريفات ادارى در منطقه ويژه اقتصادى ارگ جديد در ?حداقل ممکن? اعمال مى‌شود.


آب و برق مورد نياز سرمايه‌گذاران در حداقل زمان تأمين و در کنار اراضى تحويل خواهد شد.


براى سرمايه‌گذاران منطقه، امکانات ويژه‌اى جهت تردد هوائى به ارگ جديد و همچنين پروازهاى بارى جهت صادرات کالا حسب درخواست آنان فراهم خواهد شد.


دانشگاه شهيد باهنر کرمان با لطيف گسترده آموزشى خود، نيازهاى منطقه به افراد تحصيل‌کرده را به‌خوبى فراهم مى‌کند.


گرچه احداث بسيارى از شاخه‌هاى صنعت در اين منطقه داراى توجيه اقتصادى مناسبى مى‌باشد ولى ?قطعه‌سازي? در اين منطقه با توجه به حضور وسيع صنايع خودروسازى از مزيت‌هاى بسيار ارزنده‌اى برخوردار است.