مساحت منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى - ۱۷۰۰ هکتار مى‌باشد. حدود ۴۷% از اراضى منطقه به صنايع سنگين، ۱۲% به صنايع سبک و بقيه اراضى به بخش انباردارى و نگهدارى کالا، اداري، تجاري، امور رفاهى و فضاى سبز اختصاص داده شده است. سازمان منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى به‌منظور جذب و تشويق به امر سرمايه‌گذارى در منطقه قيمت هر متر مربع زمين را با نرخ بسيار پائينى تعيين نموده است. به‌طورى که قيمت فروش هر متر مربع زمين براى سرمايه‌گذارى داخلى ۴۰،۰۰۰ ريال تعيين گرديده است. در همين راستا دريافت بهاى کل زمين واگذار شده به سرمايه‌گذاران به‌صورت اقساطى صورت مى‌گيرد. به‌طورى که ۴۰% بهاى زمين در هنگام عقد قرارداد دريافت و بقيه بهاى زمين طى ۲۴ ماه از قرار هر سه ماه ۵/۷% دريافت مى‌شود. همچنين قيمت اجاره زمين براى سرمايه‌گذاران خارجى سالانه هر متر مربع ۲ دلار مى‌باشد.