منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان در ۴۰ کيلومترى شهرستان قم و ۲۵۰۰ مترى سه راه سلفچگان قرار دارد. کيفيت آب زيرزمينى منطقه خوب و هواى آن معتدل است. ميانگين درجه حرارت سالانه سلفچگان ۸/۱۴ درجه سانتى‌گراد و حداکثر دماى آن ۳۶ درجه و حداقل ۳/۲ درجه سانتى‌گراد است.


چمشم‌انداز منطقه بسيار زيبا است و وجود کوه ۱۵۰۰ مترى زنبوره با رگه‌هاى سفيد برفي، ويژگى خاص به منطقه بخشيده است.