استان خراسان با وسعت معادل ۳۱۳۰۰۰ کيلومتر مريع، وسيع‌ترين استان کشور است که در شمال شرقى ايران قرار گرفته است و ۱۹ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. اين استان از نظر موقعيت جغرافيائى در محدوده مدار ۱۳ درجه و ۳۰ دقيقه تا ۸ درجه و ۳۸ دقيقه عرض شمالى و نصف‌النهار ۱۸ درجه و ۵۵ دقيقه تا ۳۰ درجه و ۶۱ دقيقه طول شرقى نسبت به نصف‌النهار گرينويچ واقع شده است.


در بررسى نقشه متوجه مى‌شويم شکل استان خراسان شبيه به متوازى‌الاضلاع است که قطر بزرگ آن از شمال غرب به جنوب شرق ۹۴۵ کيلومتر و قطر کوچک آن از شمال شرق تا جنوب غرب ۶۵۲ کيلومتر مى‌باشد. استان خراسان از جمله استان‌هاى مرزى کشور است که بيشترين طول خطوط مرزى را (حدود ۱۳۰۰ کيلومتر) با کشورهاى همجوار دارا مى‌باشد. اين استان در شمال با کشورهاى ترکمنستان همسايه است که طول مرز مشترک خراسان با اين کشور حدود ۷۰۰ کيلومتر مى‌باشد از سمت شرق خراسان هم مرز با کشور افغانستان است که طول مرز مشترک خراسان با اين کشور نيز حدود ۷۰۰ کيلومتر است. از سمت جنوب شرقى خراسان با استان سيستان و بلوچستان از جنوب با کرمان از غرب با استان‌هاى يزد، اصفهان، سمنان و از شمال غرب با استان مازندران هم مرز است.


استان خراسان طبق آخرين تقسيمات کشورى در آبان ماه ۱۳۷۴ شمال ۲۳ شهرستان به اسامى اسفراين، بجنورد، بردسکن، بيرجند، تايباد، تربت جام، تربت حيدريه، چناران، خواف، درگز، سبزوار، سرخس، شيروان، طبس، فردوس، فريمان، قاينات، قوچان، کاشمر، گناباد، مشهد، نهبندان و نيشابور مى‌باشد. اين استان مشتمل بر ۷۴ بخش و ۲۲۴ دهستان و ۵۳ نقطه شهرى مى‌باشد.