ساختمان مجهز درمانگاه داراى قسمت‌هاى مختلفى از قبيل اتاق پزشک، اتاق معاينه، داروخانه، راديولوژي، آزمايشگاه، اتاق عمل و دو بخش بسترى کردن بيماران مى‌باشد.


اين مرکز با کادر متخصص لازم به‌طور شبانه روزى آماده پذيرش بيماران و ارائه خدمات درمانى و اورژانسى به افرادى است که دچار سانحه مى‌شوند. پس از انجام اقدامات اوليه و فوري، انتقال بيماران و مصدومينى که نياز به استفاده از مراکز مجهزتر در شهر دارند به‌وسيله درمانگاه انجام مى‌شود.