به‌منظور تأمين رفاه کارکنان مجتمع بندرى و شرکت‌هاى فعال در بندر و همچنين عموم مراجعين دو سالن بزرگ غذاخورى با امکانات لازم در مجتع بندرى شهيد رجائى فعاليت دارند.


باشگاه و مهمانسراى بندر با ساختمانى مناسب و مجهز داراى يک سالن غذاخورى است که علاوه بر ارائه خدمات به ميهمانان براى پذيرائى از کارکنان بندر و خانواده‌هاى آنان آمادگى دارد.


اين مجتمع علاوه بر رستوران داراى استخرى زيبا و ديگر امکانات مناسب ورزشى است. مهمانسراى بندر با ۲۰ اتاق دو تخته و ۴ سوئيت مجهز، پذيراى ميهمانان است.