- اعزام تعدادى از مسئولان بندر براى شرکت در دوره‌هاى کارشناسى ارشد علوم دريائى و بندرى به دانشگاه مالمو سوئد.


- برگزارى دوره کارشناسى ارشد مديريت صنايع با همکارى دانشگاه‌هاى داخلى.


- اعطاء بورس تحصيلى به دانشجويان کارشناسى و کارشناسى ارشد دانشگاه‌هاى داخل کشور برحسب نياز و ضرورت.

برگزارى آزمون‌هاى صلاحيت

برگزارى آزمون‌هاى صلاحيت مشاغل دريائى و فنى مخصوص شناورهاى زير ۱۵۰۰تن نيز توسط دانشگاه مديريت بنادر کشتيراني، به عمل مى‌آيد.

همايش‌هاى آموزشى

برحسب ضرورت و در ارتباط با سازمان جهانى دريانوردى (آي.ام.او) و ديگر سازمان‌هاى بين‌المللى منطقه‌اى همايش‌ها و دوره‌هاى آموزشى مقطعى نيز در بندر شهيد رجائى برگزار مى‌شود. براى اين منظور امکانات جنبى آموزشى از قبيل سالن اجتماعات با ظرفيت ۲۰۰ نفر، سالن توجيه با ظرفيت ۴۵ نفر، کلاس‌ها و کارگاه‌هاى آموزشى مجهز، سيستم ترجمه هم‌زمان و تجهيزات پيشرفته ديدارى و شنيدارى در بندر ايجاد شده است.

کشتى آموزشى قدس

هدف از بارگيرى اين کشتى اقيانوس‌پيما، آموزشى عملى دانشجويان و کارکنان رشته‌هاى دريائى است. کشتى آموزشى قدس که در خاور ميانه منحصر به فرد مى‌باشد. قبلاً بيمارستان دريائى بوده که با هماهنگى و تائيد سازمان جهانى دريانوردى (آي.ام.او) به يک مرکز آموزشى دريائى تبديل شده است. عمليات مربوط به تعديلات و تعميرات اين کشتى به دست تواناى متخصصات با تجربه ايرانى انجام شده است.


کليه دروس نظرى و عملى دريائى در اين کشتى آموزشى برگزار مى‌شود تا دانشجويان و کارآموزان بدين وسيله از کيفيت آموزشى بسيار بالائى برخوردار شوند. کشتى آموزشى قدس با امکانات آموزشى و فضاى مناسب امکان‌پذيرش ۶۰ نفر دانشجو را دارد.

دانشگاه مديريت بنادر و کشتيرانى

به‌منظور بالا بردن سطح دانش کارکنان و تأمين نيروى انسانى ماهر براى برنامه‌هاى رشد و توسعه بندر و استاندارد کردن عملکردها در سطح بين‌المللي، دانشکده مديريت بنادر و کشتيرانى در مجتمع بندرى شهيد رجائى تأسيس شده است. اين دانشکده دوره‌هاى بلندمدت و کوتاه‌مدت را در زمينه‌هاى زير برگزار مى‌کند:


دوره‌هاى بلندمدت:

- کارشناسى در زمينه مديريت بنادر و کشتيرانى.


- کاردانى در رشته‌هاى دريانوردي، عمليات بندرى و مکانيک دريائى.


دوره‌هاى کوتاه‌مدت:

با توجه به رشد چشمگير و سريع علم و تکنولوژى و لزوم آشنائى کارکنان بندر با جديدترين اطلاعات علمى روز، طرح جامع آموزشى در بندر شهيد رجائى به اجراء در آمده است. بر پايه اين طرح، دوره‌هاى آموزشى کوتاه‌مدت در زمينه‌هاى گوناگون برگزار مى‌گردد. اين دوره‌ها به سه بخش عمده تقسيم مى‌شود:


- دوره‌هاى بدو تصدى براى کارکنان تازه استخدام.


- دوره‌هاى تخصصى، براى سمت‌هاى کارشناسى به بالا.


- دوره‌هاى تخصصى تکميلى که در ادامه دوره تخصصى برگزار مى‌گردد.


علاه بر دوره‌هاى طرح جامع براساس نيازهاى موردى و مقطعي، دوره‌هاى آموزشى کوتاه‌مدت ديگرى نيز توسط دانشکده مديريت بنادر و کشتيرانى برگزار مى‌شود که به‌عنوان نمونه مى‌توان به آموزش کليه ناخدايان شناورهاى تجارى سنتى (لنج) براى استفاده از دستگاه‌هاى وي.اچ.اف. رادار و جي.پي.اس اشاره کرد. همچنين بر حسب مورد برخى از کارکنان براى طى دوره‌هاى آموزشى کوتاه‌مدت به خارج از کشور اعزام مى‌شوند.