مراحل ورود و خروج کالا در منطقه را مى‌توان به شرح زير تقسيم‌بندى نمود:


۱. خريد کالا (مواد اوليه، ماشين‌آلات و غيره) توسط واردکننده کالا به‌صورت بدون انتقال ارز (پرداخت نقدى قيمت کالا و يا ورود کالا به‌صورت امانى و يا هرگونه مشارکتى که با فروشنده کالا در مبداء جهت ورود کالا به منطقه صورت گيرد) که در نهايت نيازى به انتقال ارز از سيستم بانکى کشور در بدو ورود کالا نداشته باشد.


۲. واردکننده کالا مى‌بايست با هماهنگى فروشنده کالا نسبت به انتخاب شرکت حمل و نقل اقدام نمايد به نحوى که حتماً يک شرکت معتبر حمل و نقل بين‌المللى ايرانى از مبداء حمل و يا پس از ورود به مبادى ورودى کشور درگير در امر ترانزيت کالا گردد. بهترين روش براى کاهش هزينه‌ها و تسريع در امر حمل و ترانزيت به منطقه انتخاب و عقد قرارداد با يک شرکت حمل و نقل بين‌المللى ايرانى است که بتواند از مبداء حمل کالا را تحويل و در مقصد قبض انبار را تسليم خريدار کالا نمايد.


۳. در صورتى‌که خريدار کالا با هماهنگى فروشنده کالا شرکت حمل و نقل بين‌المللى معتبر ايرانى را انتخاب نمايد مى‌بايست يک نسخه اصل مدارک لازم از قبيل فاکتور کالا - صورت عدل‌بندى گواهى مبداء - را به نماينده شرکت حمل و نقل در مبداء جهت بارگيرى کالا حمل و صدور بارنامه (دريائي، زمينى و هوائي) ارائه نمايد.


۴. نماينده شرکت حمل و نقل بين‌المللى در مبداء با توجه به درخواست فروشنده و خريدار کالا اقدام به حمل کالا توسط کشتي، قطار، کاميون، هواپيما مى‌نمايد و پس از بارگيرى کالا برروى وسيله حمل اصل بارنامه را در سه نسخه تهيه و تنظيم نموده و به فروشنده و يا خريدار کالا تسليم مى‌نمايد.