طبق توافق به عمل آمده با رياست محترم سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى کشور در خصوص چگونگى حمل کالاهاى ترانزيتى با کاميون‌هاى چادرى - بغل‌دار و کفي. خواهشمند است دستور فرمائيد از تاريخ ۱/۵/۷۴ ترانزيت کالا سرفاً با کاميون‌هائى که داراى مشخصات زير هستند صورت پذيرد.


۱. در مورد کاميون‌هاى اتاقدار حلقه‌هائى به فاصله ۳۰ سانتى‌متر در چهار طرف محل بارگيرى کاميون نصب گردد (جوش داده شود) و سپس جعبه‌اى برروى درب محل بارگيرى تعبيه شده و پس از کشيدن چادر برروى اتاق بارگيرى و بستن آن به‌وسيله طنابى که از داخل حلقه‌هاى مورد بحث عبور داده مى‌شود، پس از آن دو سرطناب داخل جعبه تعبيه شده به هم وصل و پلمپ گردد.


۲. تريلر‌هاى بغلدار نيز همانند کاميون‌هاى اتاقدار موضوع بند يک آماده سازى گردد.


۳. از تريلرهاى کفى براى حمل کالاهاى يکپارچه و يا حداکثر سه نگله و همچنين تيرآهن - ميله‌گرد - رول و ديگر کالاهاى خاص به تشخيص گمرک که حمل آنها به‌صورت باز دارى عوارض جانبى بوده و قابل کنترل و شمارش و پلمپ کردن باشند استفاده گردد.


بديهى است چناچه در رابطه با اين دستورالعمل مشکل خاصى بروز گردد همواره مراتب را به اين دفتر منعکس خواهند نمود.


- پس از بارگيرى کالا برروى کاميون و يا وسيله نقليه ديگر نسخه اصل از پشت و ورى پروانه همراه اظهارنامه و اسناد کالا به راننده تسليم مى‌گردد پس از ورود به مقصد جهت طى تشريفات ورود گمرکى کالا به منطقه ارائه گردد. در صورتى‌که يک پروانه ترانزيت بيش از يک کاميون باشد اصل مدارک (پروانه ترانزيت و اظهارنامه) را پس بارگيرى به راننده کاميون آخر داده مى‌شود و برروى بارنامه داخلى نيز نوشته مى‌شود که تحويل راننده شده و به ساير کاميون‌ها يک کپى از پشت و روى پروانه ترانزيت داده مى‌شود.


- هم‌زمان با ترانزيت کالا و يا قبل از آن نيز دريافت مجوز ورود کالا به منطقه آزاد و ويژه اقتصادى از سازمان مربوطه لازم مى‌باشد.


- نماينده شرکت حمل و نقل و يا صاحب کالا در منطقه جهت دريافت قبض انبار کالا پس از هماهنگى با مسئولين منطقه و گمرک اقدام مى‌نمايد.