دبير شوراء عالى مناطق آزاد ايران، مجوز سازمان عمران کرمان براى درخواست رواديد کوتاه‌مدت و يک‌بار ورود اتباع خارجى براى ديدار از منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را رسماً مورد تائيد قرار داد.


در اين بخش‌نامه که تحت شماره ۲۴۳۲/۰۴/۷۵/الف مورخ ۲۱/۳/۷۵ از سوى دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد به مدير عامل سازمان عمران کرمان ابلاغ شده است، تا آماده شدن امکانات اقامتى و ترانزيت مسافران خارجى در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، اين نکته مورد تأکيد قرار گرفته است که براى درخواست اعطاء رواديد بلندمدت و کثيرالمسافره (Multiple Entry Visa) مقتضى است که براى هر مورد در اسرع وقت از سوى سازمان عمران کرمان به دبيرخانه شوراء عالى اعلام گردد تا درفرصت کافى اقدام شود و هماهنگى‌هاى لازم با وزارت امور خارجه به عمل آيد. براى اين منظور بايد اطلاعات کافى و مستدل از مراحل پيشرفت کار سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در دسترس باشد.