شرکت حمل و نقل بين‌المللى سمنستان تحت پوشش سازمان عمران کرمان مجرى طرح کلان منطقه ويژه اقتصادى سيرجان نيز سالها است که در رابطه با ارائه خدمات حمل و نقل بين‌المللى کالا (دريائي، زمينى و هوائي) در کليه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى فعال مى‌باشد و آماده هرگونه همکارى با سرمايه‌گذاران و بازرگانان محترم مى‌باشد.


آدرس: تهران، خيابان ستارخان، تهران ويلا، شهيد جوادي، شماره ۸۰، طبقه اول، تلفن: ۸۲۵۶۸۹۹، دورنگار: ۸۲۷۵۲۴۴،کدپستي: ۱۴۴۴۸.