بسمه‌تعالى شماره ۱۳/سا/۲۲۸۶:

بانک ملى ايران - اداره خارجه


با سلام، پيرو نامه شماره ۱۳/سا/۲۱۲۰۸ مورخ ۱/۹/۷۳ موضوع گشايش اعتبار اسنادى به ارز براى واردات کالا از منطقه حراست شده سيرجان به ساير نقاط کشور، به پيوست تصوير مهر و نمونه امضاهاى مجاز معرفى شده توسط سازمان عمران کرمان همراه با قبض انبار سازمان مزبور ارسال مى‌گردد. بدين ترتيب اين قبض انبار جايگزين قبض ابنار پيوست نامه فوق‌الذکر مى‌گردد و موارد زير يادآورى مى‌گردد:


۱. کپى بارنامه بايستى توسط مراجع ذى‌صلاح برابر اصل گردد. اين مراجع عبارت هستند از:


دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفترخانه اسناد رسمى و اداره حقوقى بانک‌ها و سازمان‌هاى دولتى.


۲. نظر به اينکه طبق بخش‌نامه ۲۲۳۱/۰۸ مورخه ۱۷/۲/۷۱ انعقاد هرگونه قرارداد داخلى و انجام داد و ستد داخلى به ارز ممنوع مى‌باشد، بديهى است گشايش اعتبار اسنادى به ارز روى بانک‌هاى داخلى کشور نيز مقدور نمى‌باشند.


موافقت رسمى بانک مرکزى ايران با انجام عمليات ارزى در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان:

بانک مرکزى ايران با ابلاغ بخش‌نامه شماره ب/۷۶۴۹ مورخ ۱۲/۱۱/۷۴ مجوز انجام عمليات ارزى در بانک ملى ايران - شعبه منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را صادر کرد. اعلام موافقت رسمى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران با شروع فعاليت ارزى بانک ملى ايران در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، به مديران صنايع و بازرگانان فعال در اين منطقه ويژه اقتصادى امکان مى‌دهد که با گشايش حساب‌هاى ارزى منشاء داخلى و منشاء خارجى (off SHORE) در اين منطقه ويژه اقتصادى از تسهيلات ويژه معاملات ارزى داخلى و خارجى به‌طور مستقل يا توأم استفاده نمايند. اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران از اداره سازمان و روش‌ها - بانک ملى ايران خواسته است که شروع فعاليت ارزى بانک در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را به اين اداره اعلام نمايد.


بسمه‌تعالى:

بانک ملى ايران، اداره سازمان و روش‌ها


به اطلاع مى‌رساند رياست کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران در هامش نامه شماره ۲۴۳۱/۲۰ مورخ ۲۶/۱۰/۷۴ مدير عامل سازمان عمران کرمان مقرر نموده‌اند شعب بانک ملى ايران در مناطق تجارى سيرجان نسبت به انجام عمليات ارزى نيز اقدام نمايد.


مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مى‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد شروع فعاليت ارزى به اين اداره اعلام گردد.


اداره نطارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى / ناصر يوسفى‌کيا - رضا نوروزي


بخش‌نامه‌هاى گمرک جمهورى اسلامى ايران


ورود کالا از منطقه ويژه اقتصادى سيرجان ورود کالا از خارج کشور تلقى مى‌شود


بسمه‌تعالى شماره ۱۳/۱۷۲۹۶:

گمرک ايران - دفتر کل امور واردات تاريخ ۲۴/۹/۷۲


پيرو نامه شماره ۱۳/۱۷۲۹۶ تاريخ ۲۴/۹/۷۲ مجدداً تأکيد مى‌نمايد ورود کالا از منطقه حراست شده سيرجان به ساير نقاط کشور ورود کالا از خارج از کشور تلقى شده و تابع قانون صادرات و واردات، مصوبات کميته موضوع بند ۳ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و مقررات ارزى مى‌باشد.


اداره سياست‌ها و مقررات ارزي


پرويز عباسيان - شيرعلى مير


رونوشت سازمان عمران کرمان جهت اطلاع و رعايت مقررات


اعلام موافقت گمرک ايران با صادراتى شدن ?گمرک سيرجان?


گمرک جمهورى اسلامى ايران با ابلاغ بخش‌نامه شماره ۷/۱۰۳۶/۱۱۳/۱۴/۷۱ به ?گمرک سيرجان? رسماً با پيوستن گمرک منطقه ويژه اقتصاد سيرجان، به فهرست گمرکات صادراتى کشور موافقت کرد.


طبق اين بخش‌نامه که همراه با دستورالعمل مربوط به گمرک سيرجان و سازمان عمران کرمان، مجرى طرح منطقه ويژه اقتصادى سيرجان ابلاغ شده است، گمرک سيرجان نيز از اين پس مى‌تواند براى توليدات صادراتى در داخل کشور، مجوز ترخيص موقت صادر کند.


متن بخش‌نامه گمرک ايران به شرح ذيل مى‌باشد:


بسمه‌تعالى:

از: گمرک جمهورى اسلامى ايران


به: گمرک سيرجان


با سلام، پيرو بخش‌نامه شماره ۷۱/۵۳/۱۱۳/۱۴/۷۱/۸۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۳ و با توجه به نامه شماره ۲۷۲۹/۲۵ مورخ ۶/۱۰/۷۳ سازمان عمران کرمان و با عنايت به وضعيت خاص منطقه و تسهيلات بيشتر جهت صادرات، بدين وسيله با اضافه شدن گمرک سيرجان به گمرکات موضوع بند ۸ بخش‌نامه فوق‌الذکر موافقت مى‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد با توجه به مفاد بخش‌نامه و رعايت ساير مقررات اقدام لازم به عمل آورند.


مدير کل دفتر امور صادرات


گمرک ايران


رونوشت:


۱. ناظر محترم گمرکت استان هرمزگان و کرمان و يزد جهت استحضار.


۲. گمرک کرمان جهت اطلاع


۳. سازمان عمران کرمان عطف به نامه شماره ۲۷۲۹/۲۵ مورخ ۶/۱۰/۷۳ جهت اطلاع


دستورالعمل گمرک ايران در مورد صدور گواهى مبداء کالا در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان