اين منطقه در استان ”جيوجوند“ (Guogond) در جنوب چين قرار گرفته است. پس از سال ۱۹۸۳ ميلادي، شهر بندرى ”شانتو“ محلى براى روابط تجارى بين آمريکا و کشورهاى اروپائى با چين گرديد و انتخاب شانتو به‌عنوان منطقه آزاد به دليل سابقه اين بندر در فعاليت‌هاى تجارى و بازرگانى سنتى بوده است. مساحت منطقه مذکور، ۶/۵۲ کيلومتر مربع بوده است. صنايع فعال در اقتصاد اين منطقه، شامل: صنايع ترکيب مواد، الکترونيک، ارتباط از راه دور، محصولات کنسرو شده، پلاستيک و صنايع دستى مى‌باشد.


اين منطقه در زمينه کشاورزى در محصولاتى همچون: ميوه، سبزيجات، محصولات دريائي، و حيوانات اهلى فعال مى‌باشد.


در طرح اوليه تأسيس منطقه ”شانتو“ توسعه، جهانگردى و پردازش صادرات محصولات کارخانه‌اى سبک مطرح گرديد. که در وهلهٔ اول تأکيد بر صنايع کاربر و در مرحله دوم تأکيد بر صنايع سرمايه‌بر بود. در سال ۱۹۸۱ تصميم گرفته شد، که چهار شرکت پيشرفته، شامل يک شرکت کشاورزى بازرگاني، يک شرکت جهانگردى يک شرکت خدماتي، يک شرکت پيشرفته مديريت در اين منطقه تأسيس شود. همچنين ۲۳ طرح مورد مطالعه قرار گرفت که بيست طرح مربوط به کارخانه‌هاى صنعتي، دو طرح براى فعاليت‌هاى دامدارى و يک طرح براى رستوران‌هاى سلف سرويس بود تا پايان سال ۱۹۸۴ براساس گزارش ارائه شده هيجده سرمايه‌گذارى و توليد مشترک انجام يا مشغول به کار شده‌اند.


سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى در منطقه ”شانتو“ در سال ۱۹۸۳ را مى‌توان در جدول زير مشاهده کرد.

جدول سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى در �شانتو�

شرکت نوع ميزان قرارداد توليد مشارکت
ژنيگ‌دا
(Zheng Do)
کارخانه
قالى‌بافي
۴ ميليون دلار
هنگ‌کنگي
۱۵۰۰۰
فوت مربع
%۱۰۰ هنگ‌کنگي
کان جدى ژنگدا
(Kangdizhengda)
غذاى حيواني تحت مذاکره ۷۲۰۰ تن
هنگ‌کنگ -
ايالات متحده آمريکا)
جين‌تاي
( Jin Tai)
وسايل
آرايشى
در دسترس
نيست
در دسترس
نيست
(مناطق ويژه اقتصادى-
هنگ‌کنگ)
ون تايلى
(Wen Taili)
مراکز تجارى
و بازرگاني
۲ ميليون دلار
هنگ‌کنگى
در دسترس
نيست
(مناطق ويژه اقتصادى-
هنگ‌کنگ)
جين‌تاى
(Jin Tai)
هتل
(وام) ۲ ميليون
دلار هنگ‌کنگي
در دسترس نيست
(مناطق ويژه اقتصادى-
هنگ‌کنگ)
شان‌تاى
(Shan Tai)
حمل و نقل
۲۰ ميليون
دلار هنگ‌کنگى
کشتى
۳۰۰/۳ تني
(مناطق ويژه اقتصادى-
هنگ‌کنگ)