بازارياب بايد بداند چه کسانى در تصميم‌گيرى خريد تأثير دارند و نقش هر کدام از آنان چيست. اين نقش‌ها عبارتند از:

پيشقدم

کسى است که اولين بار درباره ايده خريد کالا يا خدمت خاصى فکر کرده و آن را پيشنهاد مى‌کند.

تأثيرگذار

کسى است که نظرات و پيشنهادات او نهايتاً بر تصميم خريد تأثير مى‌گذارد.


تصميم‌گيرنده

کسى است که نهايتاً درباره خريد يا قسمتى از آن تصميم مى‌گيرد، يعنى تصميم درباره خريد، آنچه که بايد خريده شود، نحوه خريد و مکان خريد به‌عهده اين شخص است.

خريدار

خريد عملاً توسط اين شخص انجام مى‌شود.


ذينفع يا استفاده‌کننده

کسى است که کالا يا خدمت را مصرف مى‌کند يا مورد استفاده قرار مى‌دهد.