واژهٔ بازار در طول ساليان طولانى معانى مختلفى داشته است. بازار به معناى اوليهٔ خود، مکان فيزيکى خاصى است که در آن خريداران و فروشندگان براى مبادله کالا و خدمات به دور هم جمع مى‌شوند. از نظر يک اقتصاددان، يک بازار، شامل تمام خريداران و فروشندگانى است که در حال دادوستد کالاها يا خدمات خاصى هستند. از نظر يک بازارياب بازار مجموعهٔ تمام خريداران بالقوه و واقعى است که براى يک کالا وجود دارد. بازار، مجموعه‌اى از خريداران و صنعت، مجموعه‌اى از فروشندگان است.

بازار بالقوه

بازار بالقوه به مجموعه‌‌اى از مصرف‌کنندگان اطلاق مى‌شود که نسبت به کالا يا خدمتى خاص يک نوع علاقه‌مندى نشان مى‌دهند.


بازار در دسترس

بازار در دسترس به مجموعه‌اى از مصرف‌کنندگان اطلاق مى‌شود که نسبت به يک کالا يا خدمتى خاص علاقه‌مند هستند، داراى درآمد نيز هستند و همچنين به کالا و خدمت دسترسى نيز دارند.

بازار در دسترس واجد شرايط

بازار در دسترس واجد شرايط از مجموعه‌اى از مصرف‌کنندگان تشکيل مى‌شود که علاوه بر علاقه‌مندي، صاحب درآمد بودن و دسترسي، از شرايط لازم براى خريد کالا يا خدمت نيز برخوردار هستند.

بازار تسخيرشده

بازار تسخيرشده مجموعه‌اى از خريداران است که در حال حاضر محصول را خريده است.

بازار هدف

بازار هدف، قسمتى از بازار در دسترس واجد شرايط است که شرکت براى فعاليت انتخاب مى‌کند.