خرده‌فروشى و عمده‌فروشى شامل مؤسسات زيادى مى‌شود که وظيفه انتقال کالاها و خدمات از نقطه توليد به نقطه مصرف برعهدهٔ ايشان واگذار شده است.


خرده‌فروشى تمام فعاليت‌هايى را در بر مى‌گيرد که وظيفهٔ فروش مستقيم کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان نهايى را براى مصرف شخصى يا استفاده غيرتجارى برعهده دارند.


عمده‌فروشى به تمام فعاليت‌هايى اطلاق مى‌شود که هدف از آن فروش کالاها و خدمات به کسانى است که آن‌را براى فروش مجدد يا مصارف تجارى مى‌خرند.


براى درک مفهوم خرده‌فروشى و عمده‌فروشى بايد مفاهيم زير مورد تحليل و بررسى قرار بگيرند: