امروزه اکثر فروشگاه‌ها براى افزايش توان و قدرت جلب مشترى و براى اين‌که مشتريان بتوانند به‌راحتى در يک توقف، کليه مايحتاج خود را بخرند، دور هم گرد مى‌آيند. مهم‌ترين انواع گردهمايى فروشگاهى عبارتند از:

منطقه تجارى مرکزى

شکلى از گردهمايى خرده‌فروشى است. هر شهر بزرگ يا کوچک، داراى يک منطقه تجارى مرکزى است. در اين مراکز، فروشگاه‌هاى بزرگ، اختصاصي، بانک‌ها و سينماها فعاليت دارند.


مراکز خريد

يک مرکز خريد شامل گروهى از خرده‌فروشان است که داراى برنامه‌ريزي، راه‌اندازي، مالکيت و مديريت واحدى باشند.