خرده‌فروشى تمام فعاليت‌هاى فروش مستقيم کالا يا خدمات است به مصرف‌کننده نهايى براى مصارف شخصى و غيرتجاري. بسيارى از مؤسسات، از جمله توليدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، به خرده‌فروشى اشتغال دارند ولى خرده‌فروشى عمدتاً توسط خرده‌فروشان انجام مى‌شود. و اگرچه قسمت اعظم خرده‌فروشى در فروشگاه‌هاى خرده‌فروشى انجام مى‌شود، اما در سال‌هاى اخير، خرده‌فروشى غيرفروشگاهي، نظير فروش پستي، تلفني، خانه‌به‌خانه، با ماشين‌هاى فروش اتوماتيک و ابزار و وسايل الکترونيکى بى‌شمار رشد بسيار قابل‌توجهى داشته است.