عمده‌فروشان به سه گروه اصلى عمد‌ه‌فروشان تجاري، دلالان و کارگزاران و دفاتر و شعبات فروش توليدکنندگان تقسيم مى‌شوند.

عمده‌فروشان تجارى

عمده‌فروشان تجارى واحدهاى تجارى مستقلى هستند که مالکيت کالاى مورد معامله در اختيار ايشان است. اين دسته از عمده‌فروشان، بزرگ‌ترين گروه عمده‌فروشان را تشکيل مى‌دهند. ۵۰ درصد از کل عمده‌فروشى توسط همين عمده‌فروشان انجام مى‌شود. عمده‌فروشان تجارى خود شامل دو نوع اصلى عمده‌فروشان با خدمات کامل و عمده‌فروشان با خدمات محدود مى‌شوند.

عمده‌فروشان با خدمات کامل

عمده‌فروشان با خدمات کامل خدمات کاملى را به خريداران خود ارائه مى‌دهند نظير خريد کالا، استفاده از پرسنل فروش، فروش اعتباري، تحويل کالا و خدمات مديريتي. عمده‌فروشان با خدمات کامل شامل تجار عمده‌فروش يا توزيع‌کنندگان صنعتى هستند.تجار عمده‌فروش، اکثراً کالاهاى خود را همراه با خدمات کامل به خرده‌فروشان مى‌فروشند.


توزيع‌کنندگان صنعتى همان عمده‌فروشان تجارى هستند که به‌جاى خرده‌فروشان، خريداران آنها را توليدکنندگان تشکيل مى‌دهند.

عمد‌ه‌فروشان با خدمات محدود

عمده‌فروشان با خدمات محدود به فروشندگان کالا و مشتريان خود، خدمات کمترى را ارائه مى‌کنند.

دلالان و کارگزاران

دلالان و کارگزاران مالک کالاى مورد معامله نيستند و فقط انجام بعضى از امور برعهده ايشان واگذار مى‌شود. وظيفه اصلى دلالان و کارگزاران، مساعدت در امر خريد و فروش است. آنها به ازاى خدمات خود و بسته به قيمت فروش، پولى تحت عنوان حق‌العمل دريافت مى‌کنند. دلالان و کارگزاران نيز مانند تجار عمده‌فروش يا در نوع کالا يا در نوع مشترى تخصص مى‌يابند. دلالان و کارگزاران تعاريف مخصوص به خود دارند.

دلالان

يک دلال کسى است که خريدار و فروشنده را گردهم مى‌آورد و حين مذاکره درباره معامله به ايشان کمک مى‌کند. دستمزد دلالان توسط طرفين معامله پرداخت مى‌شود. دلالان، مالک کالاى مورد معامله نيستند و خود را درگير مسائل مالى و مخاطره معامله نيز نمى‌کنند. از جمله معروف‌ترين دلالان مى‌توان از دلالان مواد غذايي، دلالان معاملات ملکي، دلالان بيمه و دلالان اوراق بهادار نام برد.

کارگزاران

کارگزاران نمايندگان دائمى‌تر خريداران يا فروشندگان هستند. کارگزاران خود انواع مختلفى دارند. کارگزاران توليدکنندگان، که به آنها نمايندگى‌هاى توليدکنندگان نيز مى‌گويند، بيشترين نوع موجود در عمده‌فروشى کارگزارى هستند. اين کارگزاران، عرضه کالاهايى را برعهده دارند که متعلق به يک يا چند توليدکننده هستند، توليدکنندگانى که خط توليد آنها شيه به هم باشد.


کارگزاران فروش کسانى هستند که فروش تمام توليدات يک توليدکننده را برعهده دارند.کارگزاران خريد معمولاً داراى رابطه بلندمدتى با خريداران هستند. آنها کالا را براى خريداران مى‌خرند، اغلب کالا را خود تحويل مى‌گيرند، آن را بازبينى و وارسى مى‌کنند و پس از انبار کردن، آن را براى خريداران مى‌فرستند.


تجار حق‌العمل‌کار، کارگزارانى هستند که مالکيت فيزيکى کالا را از آن خود مى‌سازند و آنگاه درباره فروش آن مذاکره مى‌کنند. از اين تجار معمولاً در معاملات کوتاه‌مدت استفاده مى‌شود.

دفاتر و شعبات فروش توليدکنندگان

يک دسته اصلى عمده‌فروشى نوعى است که انجام عمده‌فروشى به‌جاى عمده‌فروشان مستقل برعهدهٔ فروشندگان يا خريداران دفاتر و شعبات فروش توليدکنندگان است.


توليدکنندگان غالباً براى اعمال کنترل بيشتر بر موجودى‌هاى جنسي، فروش و انجام تبليغات پيشبردي، دفاتر و شعبات فروش براى خود داير مى‌کنند.شعبات فروش داراى موجودى جنسى هستند و بيشتر در زمينه صنايعى نظير الوار و وسايل و قطعات يدکى اتومبيل فعاليت دارند. دفاتر فروش، اما، فاقد موجودى جنسى بوده و عمدتاً در صنايع خشکبار و اقلام متفرقه فعاليت مى‌کنند.