از لحاظ فنى چندين نوع گروه مذاکراتى وجود دارد. پارامترهاى اصلى عبارتند از:


- متوسط و غيرمتوسط


- دائم و موقت


- دسترسى رايگان و يا نياز به روند بکارگيرى باشد.


از لحاظ تجارى گروه‌هاى مذاکراتى مى‌توانند بعنوان ابزارى قدرتمند براى اهداف زير بکار روند:


- تبادل اطلاعات در زمينه‌هاى خاص، محققين و برنامه‌نويسان کامپيوترى از اين ابزار بطور وسيع (بويژه اگر جزء رقباى مستقيم نباشند ) استفاده مى‌نمايند.


- تبليغ محصولات يک شرکت (معمولاً به روش غيرمستقيم)


- پيدا کردن منابع (فروشندگان، کارکنان و ...)


- اطلاع يافتن از طرز تفکر مردم در مورد محصولات يک شرکت. در واقع بسيارى از شرکت‌کنندگان در گروه‌هاى مذاکراتى نشانى‌هاى الکترونيکى گمنام را بکار مى‌برند. بنابراين آنها نظرات خود را بسيار صريح اعلام مى‌دارند.


سرانجام اين که تعدادى از ابزارهاى جستجو (مثلاً www.infoseck.com) مى‌توانند جستجوهايى را از جانب گروه‌هاى مذاکراتى انجام دهند و تعداد ديگرى (مثلاً www.deja.com) به اين گروه‌هاى مذاکراتى اختصاص يافته‌اند.