يک وب سايت در صورت هماهنگ شدن با هر يک از کاربران، وظايف بازاريابى فرد به فرد را انجام خواهد داد. علاوه بر اين وب سايتى که بتواند سلايق کاربران خودرا پيش‌بينى نمايد، مى‌تواند درخواست‌هاى داده‌کاوى را بکار برد.


سايت‌هايى که امکان بازاريابى فرد به فرد و درخواست اطلاعات را ارائه مى‌نمايند، نياز به مهارت‌هاى برنامه‌نويسى تخصصى دارند. آنها از نظر فنى بهترين هستند و در نتيجه توجه عمومى زيادى را به خود معطوف نموده‌اند. با اين حال غالباً هزينه‌هاى برنامه‌نويسى و تنظيم اين گونه سايت‌ها سرسام‌آور هستند. لذا بسيارى از آنها (در ابتدا) متضرر مى‌شوند.


بديهى است در حال حاضر اين گونه سايت‌ها براى کشورهاى در حال توسعه در اولويت نيستند. ولى ما از اين فرصت براى تجزيه و تحليل نحوه کار آنها استفاده مى‌نماييم.


عواملى که در يک وب سايت براساس نوع کاربران تغيير مى‌کنند کدامند؟


- محتوى (متن از جمله زبان، بنرهاى تبليغاتى و ...)


- ارائه محتوى (مثلاً طراحي: به CustomCNN مراجعه نماييد)


پارامترهاى فوق در اثر عملکرد چه چيزى تغيير مى‌کنند؟


- عملکرد داده‌هاى وارد شده توسط کاربران (علايق، پيشينه، عبارات جستجو، معاملات از جمله خريدها)


- عملکرد ردپاهاى به‌جا مانده از کاربران (مکان تقريبى سکونت ...)


نکته:

داده‌ها و ردپاها را مى‌توان در سايت‌هاى مورد بازديد يا در سايت‌هاى مرتبط با آنها رديابى نمود.


کاربردهاى بازرگانى بازاريابى فرد به فرد يا داده‌کاوى کدامند؟


- تبليغات هدفمند


- مجلات الکترونيک مشترى‌پسند (مثلاً CustomCNN)


- پيشنهادى فروش