سيستمهاى پرداخت جديد

سيستم توضيح از نقطه‌نظر خريدار از نقطه‌نظر فروشنده پيشنهادشده براي: (نقطه‌نظر فروشنده)
کارت اعتبارى (داده‌ها بصورت SSL کددار مى‌شود) محرمانه بودن داده‌ها: بله کنترل عدم اعتبار: بله (گاهى بصورت اتوماتيک) شناسايى طرف‌هاى قرارداد: خير تضمين تحويل کالا: خير مانند بخش مربوط به کار اعتبارى در بالا با دو تفاوت: ۱. خريداران احساس امنيت بيشتر مى‌نمايند. ۲. پرداخت‌هاى کم امکان‌پذير مى‌باشد (نه از طريق اعتبارى بلکه از طريق کيف پول الکترونيک)
کارت اعتبارى از طريق SET محرمانه بودن داده‌ها: بله کنترل عدم اعبتار: بله (بصورت اتوماتيک) شناسايى طرف‌ها: بله تضمين تحويل کالا: بله امن و در دسترس ولى يک خريدار بايد هميشه از يک کامپيوتر خريد نمايد. (جايى که گواهى او نصب گرديده) ريسک واقعاً در حد صفر و حق‌العمل کاهش‌يافته (۳-۲ درصد) براى پرداخت‌هاى خيلى کوچک مناسب نيست. احتمالاً اين سيستم بصورت يک استاندارد در خواهد آمد. (به استثناى پرداخت‌هاى خيلى کم) ولى نياز به سرمايه‌گذارى زياد دارد و در نتيجه به کندى گسترش خواهد يافت.
کارت اعتبارى (يا کارت هوشمند) با C.SET محرمانه بودن داده‌ها: بله کنترل عدم اعتبار: بله (بصورت اتوماتيک) شناسايى طرف‌ها: بله تضمين تحويل کالا: بله امن و در دسترس ولى خريدار نيازمند يک قرائت‌کننده کارت مى‌باشد (Chip card reader) ريسک واقعاً در حد صفر مى‌باشد و حق‌العمل کاهش مى‌يابد (۳-۲ درصد). همچنين براى پرداخت‌هاى خيلى کم مناسب است. اين سيستم احتمالاً بصورت يک استاندارد در خواهد آمد (از جمله براى پرداخت‌هاى خيلى کم) ولى نيازمند سرمايه‌گذارى سنگين مى‌باشد (براى چيپ کارت قرائت‌کننده) و در نتيجه به کندى گسترش خواهد يافت.