هزينه ايجاد يک وب سايت به دو دليل از صفر تا ميليون‌ها دلار متغير است.


۱. بستگى به چيزهايى دارد که در هزينه ايجاد يک وب سايت دخالت دارند.


۲. وب سايت سطوح فنى مختلفى دارند. طرحى کلى از سطوح اصلى بشرح زير مى‌باشد:


- سطح ۱:

انتشار ساده اطلاعات (يعنى سايت ايستا)


- سطح ۲:

سطح ۱ به اضافهٔ امکان تعامل (مثلاً امکان اخذ سفارش يا جمع‌‌آورى نظرات از وب)


- سطح ۳:

سطح ۲ به اضافه استفاده از پايگاه‌هاى اطلاعاتى (مثلاً مناسب براى ارتباط با فرآورده‌هاى در حال تغيير و تحول يا براى استفاده از پايگاه اطلاعات شناسايى کاربر). بعلاوه در اين گونه موارد صفحات وب مى‌توانند بصورت پويايى ايجاد گردند، يعنى لزومى به آماده‌سازى آنها از قبل نمى‌باشد ولى مى‌توان آنها را بسته به سليقه کاربران ايجاد کرد.


- سطح ۴:

بازاريابى فرد به فرد و حتى بدست آوردن اطلاعات. در اين موارد صفحات وب براى هر کاربر متفاوت است. اين صفحات همچنين مى‌توانند سليقه کاربران را پيش‌بينى نمايند.