کشورها از نظر محيط سياسى - قانونى با هم بسيار متفاوت هستند. حداقل چهار عامل سياسى - قانونى وجود دارند که قبل از هر گونه اقدامى در يک کشور، مى‌بايد مورد توجه قرار گيرند. آنها عبارتند از:


عقيده دربارهٔ خريد بين‌‌المللى

بعضى از کشورها شرکت‌هاى خارجى را کاملاً مى‌پذيرند و بعضى با آنها سر عناد دارند. براى مثال، کشور مکزيک ساليان زيادى است که مى‌کوشد با ايجاد انگيزه‌هايى همچون اختصاص زمين و ساير خدمات براى حداث واحدهاى توليدي، سرمايه‌گذاران خارجى را به اين کشور جذب کند. در سويى ديگر، کشور هندوستان قرار دارد که با اعمال سهميه‌ بر روى واردات، ايجاد محدوديت‌هاى ازرى و تعيين محدوديت در درصد افراد غيرهندى تيم‌هاى مديريتي، مسائل و مشکلاتى را براى شرکت‌هاى خارجى به‌وجود آورده است. شرکت آى‌.بى‌.ام و کوکاکولا به دليل همين مسائل و مشکلات بود که هندوستان را ترک کردند، اما پپسى‌کولا با نشان دادن حسن نيت خود به دولت هندوستان کوشيده است براساس شرايطى منطقى به کسب و کار خود در اين کشور ادامه دهد.

ثبات سياسى

دولت‌ها عوض مى‌شوند و گاه، اين تغيير و تحول‌ها توأم با خشونت است. حتى بدون تغيير و تحول نيز ممکن است يک دولت تصميم بگيرد نسبت به احساسات عمومى جديد، واکنش مساعدى نشان دهد. در اين صورت، احتمال تمليک دارايى‌هاى شرکت خارجى وجود دارد. ممکن است دارايى‌هاى ارزى شرکت خارجى بلوکه شود. شايد سهميه‌هاى وارداتى جديد يا حقوق و عوارض گمرکى جديدى وضع شود. شايد بازاريابان بين‌المللى فعاليت در يک کشور بى‌ثبات را سودآور يابند. اما به هر حال چنين وضعيتى بر فعاليت‌هاى تجارى و مالى ايشان تأثير خواهد گذاشت.

مقررات پولى

فروشندگان علاقه‌مند هستند منافع و عايدات خود را به ارزى تبديل کنند که از نظر آنها ارزشمند است. ايده‌آل آن است که خريدار بتواند قيمت کالا را به پول کشور فروشنده يا با ارزهاى معتبر ساير کشورهاى جهان پرداخت کند و بدترين حالت ان است که فروشندگان مجبور باشند ارز بلوکه‌شده را براى معامله قبول کنند. ارز بلوکه‌شده، پولى است که برداشت از آن به‌وسيله دولت خريدار محدود شده است و فروشندگان مجبور هستند معادل کالاى فروخته‌شده از کشور خريدار کالاهايى بخرند و در صورت عدم نياز به آن کالاها، آن را در مقابل ارز مورد نياز خود در کشور ديگرى مبادله کنند. علاوه بر محدوديت‌هاى ارزي، تغيير نرخ ارز نيز مى‌تواند براى فروشنده، مخاطرات زيادى را در بر داشته باشد.

بوروکراسى دولتى

بوروکراسى دولتى اشاره دارد به امکاناتى نظير ارائه خدمات و تسهيلات گمرکى مطلوب، ارائه اطلاعات خوب درباره بازار و ساير عوامل تسهيل‌کننده فعاليت‌هاى شرکت‌هاى خارجي. مسئله‌اى که تعجب‌آور است نحوه برطرف شدن موانع تجارى است. اين موانع با پرداخت رشوه مناسب به بعضى از اولياى امور دولتى بعضى از کشورها سريعاً از ميان برداشته مى‌شوند.