باردارى يک حادثهٔ کاملاً طبيعى و نرمال است ضمناً امتحان و آزمايش خوبى خواهد بود از نيرو و سلامت زن و يک يک اعضاء بدن وى. بنابراين بهتر است که در اين دوران خانم حامله خود را تحت توجه و مشاورهٔ پزشک قرار دهد. پزشک پس از معاينه و آزمايشات لازم خواهد دانست که بدن زن باردار و اعضاء داخلى او آيا آمادگى نگهدارى و نمو جنين را دارد؟


پزشک مخصوصاً روى قلب و کلّيهٔ ارگان‌هاى توليدمثل دقت و توجه خواهد نمود و چنانچه نيازى به معالجه و دادن دارو مثلاً براى جلوگيرى از ابتلاء نوزاد آينده به راشيتيسم (نرمى استخوان‌ها) و غيره ـ باشد، به همان ترتيب عمل خواهد کرد.

تعيين حاملگى

زن جوان به‌محض بند آمدن رگل و تصور حاملگى، مشتاق است هر چه زود‌تر مطمئن و اميدوار شود که آيا در آينده‌اى صاحب فرزندى خواهد شد؟


وقتى رگل دو مرتبه بند آيد مى‌توان به پزشک مراجعه نمود زيرا پس از هشت هفته از تاريخ انعقاد نطفه، طبيعت به‌وسيلهٔ معاينات داخلى مى‌تواند اظهار نظر کند. البته با وسائل لابراتوارى و آزمايشات مربوطه، زودتر از اين مدت نيز امکان تشخيص وجود دارد.


توصيه مى‌شود که زن باردار هر چهار هفته يک‌بار خود را تحت معاينهٔ پزشک قرار دهد. در اواخر آبستنى بهتر است دفعات معاينه افزايش يابد. معاينات لازم به‌وسيلهٔ طبيب خانوادگى يا قابله که وضع حمل را هدايت مى‌کند انجام مى‌شود.

تاريخ زايمان

اکثر قريب به اتفاق خانم‌هاى جوان از پزشک سئوال مى‌کنند که چه وقت منتظر زايمان باشند:


حاملگى تقريباً ۲۸۰ روز طول مى‌کشد (۹ ماه). ساده‌ترين طريق براى تعيين وضع حمل چنين است: به اولين روز آخرين رگل هفت روز اضافه مى‌کنيم و سپس سه ماه به عقب برمى‌گرديم. بدين ترتيب روز احتمالى وضع حمل به‌دست مى‌آيد. مثال: آخرين رگل در روز ششم مرداد صورت گرفته است. هفت روز بدان اضافه مى‌کنيم، مى‌شود ۱۳ مرداد. حالا سه ماه به عقب برمى‌گرديم، ۱۳ ارديبهشت به‌دست مى‌‌آيد که تقريباً روزى خواهد بود که مى‌توان در انتظار نوزاد بود. اين محاسبه البته تقريبى است. وضع حمل ممکن است زودتر يا ديرتر حادث گردد.


بُرش طولى رحم يک زن باردار
بُرش طولى رحم يک زن باردار