تهيهٔ يک وسيلهٔ کوچک براى نوزاد موجب شادى بزرگ و خاصى است. طبيعى است که مى‌توان همه را فيکس و کامل از مغازه خريدارى نمود، اما زنان جوان بسيارى يافت مى‌شوند که در زندگانى خود مجبور هستند اهل حساب باشند و جنبهٔ اقتصادى را در کارها رعايت نمايند. لذا نمى‌توانند اشيائى را که لازم است به‌طور آماده خريدارى کنند.

کارهاى دستى

کسى که کار دستى يا خياطى مى‌داند از تکه‌اى پارچهٔ ظاهراً بدون استفاده و بى‌ارزش قطعه‌اى قابل استفاده مى‌سازد.

دستورات

مثلاً يک پيراهن يا يک کت کوچک براى نوزاد، يک پتوى گرم و يا يک کلاه، براى هر تکهٔ کوچکى که خود دوخته‌ايم مسرور مى‌شويم. بلى کمى مغرور مى‌گرديم. چون ما اکنون در انديشهٔ نوزاديم و دست‌هاى خود را براى وى مى‌چرخانيم. اين در اصل بيسيار زيباتر از آن است که شخص فقط کيسهٔ پول خود را بيرون بکشد. کليهٔ تدارکات نوزاد بايد تا قبل از هفت ماهگى آماده باشد. از شروع اين ماه بايد ورود موجود زنده‌اى را حساب نمود. خيلى نامطبوع است اگر هنوز اشياء مورد لزوم در دسترس نباشد. کليهٔ چيزهائى که براى نوزاد احتياج داريم مى‌تواند کاملاً ساده و بدون زينت باشد. هر چه تجهيزات ساده‌تر باشد نظافت و تربيت دادن آن نيز سهل‌تر است. در بافتنى از بافت طرح‌هاى پيچيده صرف‌نظر مى‌کنيم. تا ممکن است ساده (همه از زير) مى‌بافيم و بافت‌هاى مخصوص را وقتى ترجيح مى‌دهيم که هدفى را اجراء کنند مثلاً خيلى سريع از دست بيفتند. در خياطى هم فقط از روى برش‌هاى ساده مى‌بريم مثلاً مانند مدل‌هاى ساده‌اى که در آخر کتاب قرار دارد.

قنداق

- متد جديد قنداق:

معمولاً نوزاد را در سه قطعه پارچه قنداق مى‌کنند. براى داخلى‌ترين کهنه تا حد امکان يک پارچهٔ قابل جذب انتخاب مى‌کنيم. مى‌توانيم براى آن از ساده‌ترين ململ استفاده کنيم که ۸۰ سانتى‌متر عرض داشته باشد. از آن به طول ۱۶۰ سانتى‌متر مى‌بُريم و اطراف آن را به داخل بر مى‌گردانيم و دولا مى‌دوزيم. به طوريکه وقتى دوخته شد ۸۰ در ۸۰ اندازه آن باشد. اين پارچه در ابتدا ممکن است کمى زرد رنگ باشد ولى پس از چندين بار استعمال و جوشاندن کامل سفيد مى‌شود. از آنجا که اين پارچه نرم است و خوب جذب مى‌کند، و نيز منظور ما را تأمين مى‌نمايد از اين نظر بر انواع ديگر رجحان دارد. اگر کسى مى‌خواهد از ابتدا کهنه‌هاى سفيد داشته باشد، پارچهٔ دولا باقته شده‌اى را که بين تار و پود آن فاصله و کاملاً هوادار باشد بايد انتخاب کند و همانسان که گفتيم ۸۰ سانتى‌متر عرض و اينجا فقط ۸۰ سانتى‌متر براى طول احتياج داريم، زيرا پارچه خود دولا بافته شده است. اين بار نيز کناره‌هاى آن را برمى‌گردانيم و با دست مى‌دوزيم يا ماشين مى‌کنيم. هنگام دوختن، اين پارچه‌ها به‌واسطهٔ فاصله بين بافت‌هاى آن ابتدا نازک و سوراخ سوراخ به‌نظر مى‌آيند اما پس از چند بار شستن کلفت‌تر مى‌شوند. کهنه‌هاى نوزاد را مى‌توان از پارچه‌هاى مستعمل نيز تهيه کرد. کتان بايد تا حد امکان براى اين منظور به‌کار نرود زيرا کتان سرد است. همهٔ انواع کهنه بايد قبل از استعمال بادقت شسته و جوشانده شود تا بدين وسيله آلودگى آن از بين برود چه در غير اين صورت موجب بيمارى‌هاى جلدى مى‌شود. هرگاه کسى مجبور است بسيار قناعت کند، در تعداد کهنه‌ها نبايد صرفه‌جوئى نمايد زيرا در اين صورت هنگام تعويض قنداق به زحمت مى‌افتد و آن طورى که براى سلامت نوزاد لازم است نمى‌تواند او را پاکيزه و خشک نگاه دارد. کسى که کهنه به تعداد کم در اختيار دارد، بايد مکرر آنها را بشويد.


براى داخلى‌ترين کهنه به هر ترتيبى که امکان دارد بايد ۲۳ قطعه تهيه نمود. هرگاه کسى بخواهد براى نظافت نوزاد از پوشک استفاده کند بدون هيچگونه نگرانى مى‌تواند آن را به‌کار بَرد زيرا پوشک‌هاى آماده، ضدعفونى شده و بهداشتى هستند و از طرفى کار مادر را آسان مى‌کنند. نوزاد اگر در زمستان و يا در فصول سرد متولد شود، قنداق زمستانى را توصيه مى‌کنيم.


- تکنيک قنداق زمستانى:

براى اين قنداق روى داخلى‌ترين کهنه که از ململ و يا نوع ديگر است کهنهٔ کوچکِ ديگرى از جنس پارچهٔ کلفتى به اندازهٔ ۵۰ در ۴۰ سانتى‌متر مى‌آيد. معمولاً براى آن، پارچهٔ کُرکى و يا پارچهٔ حوله‌اى انتخاب مى‌شود. معمولاً پارچه‌اى به طول و عرض فوق‌الذکر مى‌بُريد و کناره‌هاى آن را با ميل تورباقى و نخ نازک و ظريفى به فرم ساده کار مى‌کنيد. پارچهٔ کرکى عيبى دارد که پس از چندين بار شستن و جوشانيدن خشن و سفت مى‌شود. پارچهٔ حوله‌اى بر عکس پس از اطو کشيدن مجدداً خوب و نرم مى‌گردد و عمل جذب را به خوبى انجام مى‌دهد. به‌علاوه آسان‌تر از کُرکى خشک مى‌شود. از اين کهنه نيز ۲۴ قطعه تهيه مى‌کنيم.


خارجى‌ترين پوشش نوزاد همان سومين کهنهٔ بزرگ و خارجى قنداق است. اندازه آن ۸۰ در ۸۰ سانتى‌متر مى‌باشد. بهتر است آن را از پارچهٔ کرکى و يا چلوار تهيه نمائيم. کناره‌هاى آن درست مانند دومين کهنهٔ قنداق دوخته خواهد شد. معمولاً اين تکّه در روز فقط يک‌بار عوض مى‌شود. بدين جهت ابتدا فقط آنقدر تهيه مى‌کنيم که حتماً احتياج داريم: ۳ يا ۴ قطعه.


- تکنيک قنداق تابستانى، شلوار قنداق:

اگر منتظر نوزاد در فصل گرم هستيد، نوع قنداق تابستانى را توصيه مى‌کنيم. در اين نوع قنداق، داخلى‌ترين کهنه به‌وسيلهٔ شلوار کوچکى روى بدن طفل محکم مى‌شود و دومين کهنه اطراف بدن او پيچيده نخواهد شد و بلکه در زير باسن او روى رختخواب پهن مى‌گردد و سومين کهنه مى‌تواند در اوايل به‌کلى استعمال نشود. اين شلوارهاى کوچک با نخ پنبه‌اى بافته شده‌اند و به فرم‌هاى مختلف براى خريد يافت مى‌شوند. شلوارهاى پارگن نيز هوادار و خوب هستند.


کسى که به قلاب‌دوزى علاقه دارد و مى‌خواهد اين شلوارها را شخصاً کار کند دستورِ آن در مبحث ” لباس پوشاندن کودکان قنداقى بزرگ‌تر“ داده شده است. اما براى نوزادان خيلى کوچک بايد از نخ‌هاى ظريف استفاده نمود، يعنى براى کودک، نازک‌ترين نخ را بايد به‌کار برد؛ در غير اين صورت شلوار، خيلى ضخيم و بزرگ خواهد شد. از اين شلوار که در حقيقت بايد ضمن هر تعويض قنداق عوض شود ۱۲ عدد حتماً لاز است.

مشمع

در کيلينک‌ها و زايشگاه‌هاى مدرن از مشمع استفاده نمى‌کنند و اين کار بدون شک بسيار بهداشتى است. اما يک عيب دارد و آن اينکه استعمال خارجى‌ترين پوشش نوزاد در زمستان و ملافهٔ تخت در تابستان زياد‌تر از آن است که بتوان به آسانى شستشو داد و خشک و اطو کرد بدين جهت ناچار نمى‌توان از مشمع چشم‌پوشى نمود. در قنداق زمستانى مشمع بين دومين و سومين کهنه قرار مى‌گيرد و بايد هميشه از دومين کهنه کوچک‌تر باشد و هرگز مشمع نبايد در جلو روى بدن طفل روى هم بيايد و يا داخلى‌ترين کهنه از طرف بالا يا پائين تفوق بجويد.


- تذکر:

مشمع هرگز نبايد با پوست نوزاد تماس پيدا کند و به هيچ نحو هم نبايد کودک را احاطه نمايد. اگر به طريق ذکر شده مشمع براى کودکى که داراى پوست غيرطبيعى و حساس نيست استعمال شود، جاى هيچگونه ترس و نگرانى نيست به‌ويژه هنگامى که به‌جاى مشمع‌هاى معمول و صاف جديدترين مشمع‌ ايده‌آل ”لى‌گليند“ از جنس کرکى استعمال شود که به‌واسطه پُر بودن و تراکم بافت آب در آن نفوذ نمى‌کند، قابل شستشو و جوشاندن و نيز به خوبى قابل ضدعفونى نمودن مى‌باشد. از اين نظر مادران امروز آن را ترجيح مى‌دهند.


در قنداق تابستانى مشمع را روى ملافهٔ تخت و در زير دومين کهنهٔ قنداق قرار مى‌دهيم اين قنداق کودک را کاملاً احاطه نمى‌کند و يکى از علل برترى آن همين است. ما به دو قطعه مشمع به اندازهٔ ۴۰ در ۳۰ احتياج داريم.


- متد جديد قنداق:

در سال‌هاى اخير قنداق‌ها و شلوارهاى مخصوص بسيار متداول شده است. اين شلوارها سفيد يا رنگى، با بند يا دگمه و همچين با رکاب و يا بدون آن هستند. داخل آن داراى يک صفحهٔ مشمعى است اما فرم آنها طورى است که هواى کافى به بدن کودک مى‌رسد. براى نوزادِ خيلى کوچک رنگ سفيد و براى بزرگ‌تر، رنگى يا بدون رنگ انتخاب مى‌کنيم. اين شلوارها در هر سنى براى کودک مناسب است.

پيراهن کوچک

پيراهن مستقيماً روى بدن قرار مى‌گيرد. دوخته خريده شود نبايد زياد کوچک باشد و اگر در خانه تهيه مى‌گردد، دوختن آن بسيار سهل است. پارچهٔ نازک سفيدى به‌کار مى‌بريم. در صورتى‌که لباس‌ها و کهنه‌هاى نوزاد هر روز شسته مى‌شود سه الى چهار عدد از آن کفايت مى‌کند. مقدار پارچه ۳۵ سانتى‌متر براى پارچه‌اى که ۹۰ سانتى‌متر عرض دارد. بهتر از اينگونه پيراهن‌هاى پارچه‌اى، پيراهن‌هاى با نخ پنبه‌اى هستند که در يک طرف شانه زيپ دارند و از سر به کودک پوشانده مى‌شوند طفل را کاملاً مى‌پوشانند.


دستمال

علاوه بر کهنه‌ها و شلوار و مشمع به تعدادى دستمال بزرگ و کوچک به اندازهٔ ۴۰ در ۴۰ تا ۸۰ تا ۸۰ احتياج داريم. آنها را براى پاک کردن دهان طفل و يا براى حفاظت روى بالش و ملافهٔ تختخواب استفاده مى‌نمائيم که احتياج نداشته باشيم براى هر لکه کوچکى تمام ملافهٔ سفيد تختخواب را عوض کنيم. اين دستمال‌ها را از پارچه‌‌اى سفيد تهيه مى‌کنيم.