بدون شک شما براى پرورش فرزند خود در سال اول زندگى خود زحمت کشيده و مقيد بوده‌ايد که خوب تغذيه شود. و چه بسا کراراً ترديد داشته‌ايد که آيا همه چيز را درست انجام مى‌دهيد. و بالاخره اکنون او اولين و مهم‌‌ترين فصل زندگى خود را پشت سر گذاشته است و شما خوشحال هستيد که طفل شما بزرگ‌تر و نيرومندتر شده است. ديگر ضرورتى نمى‌بينيد که مانند اوايل براى تغذيه‌ وى نگران باشيد.


تا حدودى حق با شما است! اما تقاضا مى‌کنيم کما‌ فى‌السابق در مورد تغذيهٔ طفل دقيق باشيد و تحمل زحمت را ادامه دهيد. کودک بايد به قدر کافى غذا دريافت نمايد يعنى همهٔ آنچه را که بدن براى ساختمان پيچيدهٔ خود (تفس، گردش خون، جهاز هاضمه و غيره) و مهم‌تر از همه براى رشد و نمو نياز دارد، دريافت کند. اما در هيج موردى حق زياده روى و پرخورى را ندارد. ما مى‌دانيم که اطفال را خطر ازدياد وزن و چاقى تهديد مى‌کند که بعدها مشکل مى‌توان با آن مبارزه کرد. پس اهميت دارد که در تغذيهٔ اطفال حد وسط را حفظ کنيم. خردسالانى يافت مى‌شوند که کمتر از اندازهٔ کافى غذا دريافت مى‌کنند؛ زيرا مادران آنها خيلى مدرن فکر مى‌کنند. آنها مى‌خواهند بچه‌هاى لاغر داشته باشند و از چاقى مى‌ترسند. در خيلى موارد عکس آن ديده مى‌شود. محبت مادر و مادربزرگ خلاصه مى‌شود در خوراندن به بچه و بيش از همه در مصرف شيرينى.


امروزه مردم براى انتخاب نوع غذا سر در گم هستند، زيرا کارخانجات مختلف، ارزاق را بسته‌بندى‌هاى جالب بار کلام‌هاى مختلف زيبا عرضه مى‌کنند. و اکثراً با الصاق عکس زيبائى از کودک در پشت آنها و جملاتى از قبيل: ”براى رشد و نمو ايده‌آل، به خوبى قابل جذب، دندان‌هاى سالم و غيره“، بيننده و خريدار را مجذوب مى‌سازند. اما اغفال نشويد. ما سعى مى‌کنيم به شما خيلى جامع و کوتاه بگوئيم که چه غذاهائى براى طفل کوچک خود و حتى براى کليهٔ افراد خانواده مهم است.