مشورت با پزشک

شايسته است که مادر جوان کليهٔ مسائل و مشکلات ناشى از وضع حمل را با پزشک در ميان گذارد. شش هفته پس از زايمان هم مجدداً بايد تحت معاينهٔ پزشک قرار گيرد، و اين الزامى است.

حفظ فيگور

هر زن جوان آرزومند است که بارداری و زایمان تغییری در فیگور و اندام او ظاهر نسازد. رسیدن به این خواستهٔ صحیح به خوبی میسر است. پس از زایمان معمولاً تغییر شکلی در فیگور به‌خصوص ناحیهٔ شکم ظاهر می‌گردد. این علاوه بر بد نمائی و زنندگی ظاهری سبب ناراحتی و بیماری نیز می‌گردد (افتادگی و نشست اعضاء داخلی). بنابراین باید پس از فارغ شدن ، یک کیسهٔ کوچک محتوی شن روی شکم گذارده شود. این کیسه چندان مطبوع نیست ، فشار وارد می‌آورد و سنگینی می‌کند ، اما تأثیری مساعد و مطلوب خواهد داشت و به‌زودی جای خود را به شکم‌بند می‌دهد. شکم‌بند دارای بندهای متعددی است و محکم‌ بسته می‌شود (کرست شکم مخصوص پس از وضع حمل در داروخانه‌ها یافت می‌شود). پیش از یافتن شکم‌بند ، می‌توان با پیچیدن یک باند قابل ارتجاع به عرض بیست سانتی‌متر طول شش متر شکم را از عواقب ناهنجار حفظ نمود. از یک حوله که محکم دور شکم پیچیده شود و با سنجاق قفلی استوار شود هم تا دسترسی به‌وسیلهٔ بهتر می‌توان استفاده نمود. در هر صورت به‌کار بردن شکم‌بند پس از برخاستن ، با تأکید توصیه می‌گردد.

نرمش

اين کافى نيست که شکم زائو به‌طور فشرده قنداق شود و با نوارهائى محکم گردد. لازم است که ماهيچه‌ها که در دوران باردارى بيش از حد شل شده‌اند، سفتى خود را باز يابند. براى رسيدن به اين هدف زائو بايد به ورزش بپردازد و ماهيچه‌هاى شکم و باسن را تمرين دهد. اگر زايمان به‌طور نرمال سپرى شده و کمک طبى لازم نگرديده، زائو اجازه دارد از روز چهارم پاها را کمى بالا قرار بدهد و به پهلوى بخوابد، و از روز سوم و چهارم کمى بنشيند. وقتى خانم خود را نيرومند حس کرد يعنى تقريباً از روز سوم تا پنجم پس از زايمان (درهر حال قبل از اولين برخاستن) اين تمرينات ورزشى انجام گردد:


- درحال نشستن دست‌ها را به اطراف باز کند و مچ دست خم و راست گردد، آرنج نيز خم و راست (باز) شود هر کدام، ده بار.


- رو به بالا دراز کشيده، دست‌ها در پهلو قرار داده شود، پا به طرف داخل و خارج چرخانده شود، پا از مچ خم و راست شود. هر کدام ده‌بار.


- در حال نشستن، دست‌ها را از طرفين باز نموده تا بالاى سر برده مجدداً در طرفين قرار دهد در هر جهت ۵ بار.


- رو به بالا دراز کشيده، دست‌ها را در پهلو قرار داده، تنفس عميق و تنفس شکمى انجام شود. سه بار.


- در حال نشستن، دست‌ها را بلند نموده، در جهت بالا و پهلوها به حرکت در آورده و در همان حال هوا را به ريه وارد و خارج کند (تنفس فقسه سينه) سه بار.


- ماهيچه‌هاى باسن و معقد شل و سفت کند. سه بار.


پس از سه روز تمربنات بعدى به آنها اضافه شود:


- رو به بالا دراز کشيده، با دست‌ها در بالاى سر، تختخواب را محکم نگاه داشته پا را بلند کرده سپس خم و راست نموده و فرود آورد. اول يک پا سپس پاى ديگر و بعد دو پا باهم به حرکت در آورده شود. هر کدام ۵ بار.


- رو به بالا دراز کشيده، دست‌ها را در پهلو روى باسن محکم نگاه داشته، بالا تنه را بلند نمايد. ۵ بار.


- رو به بالا دراز کشيده، دست‌ها بالاى تختخواب محکم شود. پا به‌صورت دايره به حرکت در آورده شود. هر کدام سه بار.


- رو به بالا دراز کشيده، دست‌ها را زير باسن قرارداده، پاها را از زانو و لگن تا حد امکان خم نموده، کمر را با کمک دست‌ها بلند کرده، زانوها را از يکديگر باز کند. سه بار.


زائو چه موقع پس از زايمان اجازهٔ برخاستن دارد؟ زايشگاه‌هاى مدرن از روز دوم اجازهٔ برخاستن به زائو مى‌دهند. زنان نيرومند و قوى فوراً به کارهاى سخت قبلى خود مى‌پردازند اما براى بعضى خانم‌ها اين زود برخاستن گران تمام مى‌شود و ديرتر از کسانى که بيشتر استراحت نموده‌اند بهبود مى‌يابند. معمولاً زائو از روز چهارم، پنجم در اولين بار بايد بستر را ترک کند. البته اين بايد به‌تدريج انجام شود يعنى در روز اول براى مدت کمى و در روز دوم مدت بيشترى تا وقتى که مثلاً روز چهارم و پنجم کاملاً بتواند از رختخواب خارج شده و آن را ترک گويد. خانم از روز دهم مى‌تواند از اطاق خارج شود اما اگر فصل گرم است و خانم مى‌خواهد از اطاق خارج شود اين نه تنها اشکالى ندارد بلکه مخصوصاً انجام آن را توصيه مى‌کنيم. اما چنانچه زمستان است بايد کمال احتياط را مرعى داشت. لباس گرم و کلفت بايد پوشيد و مخصوصاً ناحيه پستان‌ها بايد از سرما محفوظ باشد. در فصل خيلى سرد هم نبايد از رفتن در هواى آزاد اهمال شود، ريرا انجام اين کار بهبود را سرعت مى‌بخشد.

بازگشت رگل

معمولاً رگل ماهيانه شش هفته پس از زايمان ظاهر مى‌شود. در مورد خانم‌هاى شير ده ممکن است تا پايان دوران شيردادن بند بماند. خانم شيرده قبل از پيدايش رگل ممکن است دوباره حامله شود. بنابراين اينکه ممکن شايع است که در زبان شيرده آبستنى صورت نمى‌گيرد اشتباه است. پس بسيار به‌جا است که در مدت بند بودن طولانى رگل هم به حاملگى جديد فکر کنيم.

مقاربت

مقاربت بايد لااقل در سه هفتهٔ اول زايمان ترک شود تا عضوهاى زير شکم بهبود کامل يابند. اندام‌هاى زير شکم وقتى کاملاً سلامت خود را باز يافته‌اند که ترشحات کاملاً پايان يافته باشد.

شروع مجدد به‌کار

پس از گذشت ده روز از زايمان مى‌توان به آرامى و با رعايت کامل به‌کار سابق خود ادامه داد. در ابتداء شروع به‌کار فقط چند ساعت و با استفاده از خواب کافى در بعداظهر بايد انجام شود. از کارهاى سخت بدنى در شش تا هشت هفتهٔ اول بايد اجتناب نمود. چنانچه جز اين عمل شود افتادگى و نشست اندام‌ها عارض خواهد شد. کارهاى دستى (جابه‌جا کردن محموله) و کار کردن در آب سرد، به ميزان تشکيل شير آسيب مى‌رساند. اين موضوع براى بعضى خانم‌ها نا آشنا است، مخصوصاً بايد مورد توجه قرار گيرد.

ورزش پس از زايمان

اگر زن جوان به ورزش علاقمند است (ورزش در اينجا منظور انواع بازى‌ها: اسکى، تنيس، واليبال، دو، و امثال آن است. تمرينات بدنى را تحت ‌عنوان نرمش نام مى‌بريم. مترجم) پس از گذشت سه ماه از تاريخ زايمان با نظر موافق پزشک مى‌تواند شروع کند. ولى در هر حال با انجام ورزش نبايد خود را خسته نمايد، چون با اين حال عرق نموده و در نتيجه دفع شدن آب بدن نيز موجب کاهش مقدار شير او خواهد گرديد. البته خانم‌هائى هم يافت مى‌شوند که اشتياق به ورزش آنها را وا مى‌دارد که آن را بر شيردادن طفل ترجيح دهند.