تقريباً از ماه هشتم باردارى زن جوان بايد تصميم قطعى خود را بگيرد، که کودک خود را در منزل و يا در زايشگاه و بيمارستان به‌دنيا آورد. اين از خصوصيات عصر ما است که در تمام دنيا تعداد وضع حمل‌هائى که در بيمارستان و کلينيک‌ها انجام مى‌شود روبه افزايش است و زايمان در منزل روز به روز کاهش مى‌يابد.


بسيارى از زن و شوهرهاى جوان هنوز خانهٔ شخصى ندارد و يا محل سکونت آنها زياد مختصر است و براى تولد بچه مناسب نيست. در اين موقعيت داشتن کمک مؤثر است اما متأسفانه اکثر بستگان در هنگام زايمان نمى‌توانند حضور داشته باشند، زيرا هر کدام داراى شغل و کار و بالأخره به نوعى گرفتارى دچار هستند. پرستار خصوصيِ کاردان نيز هميشه آماده نيست، يا مطالبهٔ دستمزد زياد مى‌نمايد. با توجه به آنچه رفت به‌اضافهٔ اينکه خانم فکر مى‌کند در بيمارستان بهتر مى‌توان استراحت کند و بهبود يابد، خانم‌هاى باردار اکثراً بيمارستان و زايشگاه را ترجيح مى‌دهند. ضمناً مطالبى هم در زايمان کم درد يا بدون درد شنيده يا خوانده‌اند که در رابطه با اين مطلب تصور مى‌کنند زايمان را در زايشگاه بهتر از خانه صورت خواهد گرفت. در بسيارى از کلينيک‌ها بخش‌هاى مجزائى وجود دارد که در آنجا با تعليم ورزش‌هائى مخصوص، خانم‌هاى باردار را براى يک زايمان طبيعى آماده مى‌کنند. در آنجا خانم حامله با محيط و اتمسفر بيمارستان که قبلاً از آن وحشت داشت آشنا مى‌شود و به آن عادت مى‌کند.


از محسّنات فارغ شدن در منزل يکى اين است که زائو مى‌تواند کم‌کم از بستر بلند شده و کارهاى منزل را شروع کند و به آن سر و سامانى بخشد. و ديگر اينکه آنهائى که در منزل فارغ مى‌شوند شير آنها بيشتر از خانم‌هائى که در بيمارستان وضع حمل مى‌نمايند مى‌باشد و اين به تجربه ثابت شده است.


وضع حمل در منزل احساس وابستگى و تعلق فاميلى را قوى‌تر مى‌نمايد. بستگان و اطرافيان چون شخصاً شاهد جريان زايمان هستند، مادر جوان را بهتر درک نموده و با او بيشتر همدردى مى‌نمايند.


همان‌طورى که زايمان در منزل را توصيه مى‌کنيم، به خانم‌هائى که به‌دليلى تصور مى‌کنند که امکان دارد زايمان آنها با اشکالى روبه‌رو گردد با تأکيد سفارش بلکه نصيحت مى‌کنيم که آنها حتماً بيمارستان را براى فارغ شدن، انتخاب نمايند، زيرا آنها بايد کراراً مورد معاينهٔ پزشک قرار گيرند.

انتخاب قابله

انتخاب قابله کار زياد ساده و آسانى نيست. چون اين انتخاب بايد براساس شناختى که از قابله در مورد کار وى وجود دارد انجام گيرد، او بايد کاملاً مورد اعتماد و اطمينان باشد. يک قابلهٔ خوب داراى اين صفات و خصوصيات خواهد بود: با مهارت و با تجربه، در رعايت نظافت و بهداشت بسيار دقيق، آگاه و با اطلاع به‌کار خود علاقمند و با اطرافيان خوش برخورد باشد و در کمال مهربانى رفتار نمايد.


درقصبات و جاهاى کوچک، قابلهٔ خوب کمتر مى‌توان يافت، اما در شهرهاى بزرگ قابله‌هاى شايسته و با تجربه زياد وجود دارد، ولى شناختن و يافتن آنها کار آسانى نيست، زيرا انتخاب قابله براساس شناختى که از کار او و سابقه‌اى که در کار قابلگى دارد بايد باشد که انسان بتواند کاملاً به او اعتماد و اطمينان داشته باشد. در اين موقعيت بايد از تجربه و اطلاعات خانم‌هائى که فرزندان متعدد دارند استفاده نمود، زيرا آنها قابله‌هاى خوب و مورد اعتماد را مى‌شناسند.


برحسب قانون وضع حمل، حضور قابله الزامى است و بر انجام آن تأکيد گرديده است. چنانچه کسى بدون حضور قابله وضع حمل نمايد و به نوزاد صدمه‌اى وارد شود، مادر مجازات خواهد شد.


خانمى که قصد دارد در بيمارستان فارغ شود، بايد خود را حداکثر از ماه هفتم به بيمارستان معرفى نموده، با طبيب، ماما و پرستار زايشگاه ملاقات نمايد، که هم معارفه آشنائى برقرار شود، و هم دربارهٔ تجهيزات و لوازمى که بايد خانم خود با زايشگاه ببرد مشورت و مذاکره گردد. ضمناً در اين موقعيت مى‌توان در مورد هزينهٔ بيمارستان نيز کسب اطلاع نمود.