در زندگى معمولى و عادى، اکنون احتياجى نيست تغييرى داده شود، فقط رعايت چند دستور ساده ضرورى است. تکامل جنين به آرامى مرحله به مرحله سير خود را طى مى‌نمايد. بدن مادر نيز به موازات تکامل جنين، خود را با تغييرات نسبى به‌تدريج هماهنگ مى‌نمايد. به بانوانى که به اقتضاء شغل خود ناچار به انجام کارهاى سخت و سنگين هستند توصيه مى‌شود که در اين دوران از ادامهٔ آن خوددارى کنند. و برعکس به آن دسته که در رعايت کردن مبالغه مى‌کنند بايد ميانه روى را آموخت زيرا خود به خود مادر، بطى‌الحر که مى‌شود و احساس سنگينى در شکم و در قفسهٔ سينه مى‌نمايد و اين سبب مى‌شود که مثل سابق طولانى و عميق به خواب نرود. کارهاى معمولى نيز سنگين به‌نظر او مى‌رسد. به‌خصوص در اواخر که تنفس کوتاه مى‌شود، اما نبايد تسليم شد بلکه بايد فعال باقى ماند. زنان شجاع که اين دوران را با تحرک و فعاليت سپرى مى‌نمايند، زايمان سبک سهلى در پيش خواهد داشت.


از بسيارى خانم‌ها شنيده‌ايم که نشستن در آب گرم براى خانم حامله مفيد است و زايمان را آسان مى‌کند، ما نيز مخالف اين موضوع نيستيم مشروط بر اينکه به‌طورى که خواهد آمد اجراء گردد: آب خالص باشد، وان نيز پاکيزه و فقط منحصر و مخصوص خانم حامله، درجه حرارت آب ۳۸، و مدت نشستن در آن ۱۵ تا ۲۰ دقيقه باشد.

مراقبت از پستان‌ها

اکنون وقت آن است که در مورد پستان‌ها و طبيعى بودن کيفيت و کميت شير آنها بررسى شود و مواردى که ذکر مى‌شود مراعات گردد: در اواخر حاملگى مادر بايد به‌طور مرتب پستان‌ها را با آب و صابون شسته و خشک کند و به آنها وازلين بمالد؛ چون از اين دوران به بعد گاهى قطرات شير به خارج ترشح نموده خشک مى‌شود و توليد پوسته مى‌کند و اگر برطرف نگردد پوست پستان نازک و حساس مى‌شود که بعداً در اثر مکيدن نوزاد مى‌ترکد و بدن ترتيب زمينه را براى يک زخم دردناک و پر خطر آماده مى‌سازد. در مورد پستان‌هائى که نوک بسيار کوچک دارند توصيه روزانه با مواظبت کامل، نوک آنها را با دست ماساژ داده و به طرف جلو کشيده شوند. به تجربه ثابت شده که اين اقدام نتيجهٔ خوبى دارد و براى نوزاد مکيدن را ممکن مى‌کند.

مراقبت از دندان‌ها

در ماه‌هاى آخر حاملگى بايد بيش از پيش به ‌دندان‌ها توجه کرد. براى معاينهٔ آنها بايد به پزشک مراجعه نمود زيرا اين ايام وقتى است که استخوان‌بندى طفل در حال شکل گرفتن است و کلسيم لازم را بايد از بدن مادر بگيرد. بى‌توجهى در اين مورد ممکن است به‌علت نقصان کلسيم روى دندان‌هاى مادر اثر نامطلوب داشته باشد، کلسيم را مى‌توان وسيلهٔ نوشيدن شير، در بدن تأمين کرد. زيرا شير داراى ويتامين و مواد مهم ديگر است. ضمناً کمبود ويتامين D را با تجويز پزشک مى‌توان از طريق دارو جبران نمود.