فال قهوه قلم

رفع نگرانی، به‌زودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.


فال قهوه قو

سمبل وقار، دوستی، ایمان، به یک زندگی آرام و بی‌دغدغه رسیدن.


فال قهوه قوری

خادم و خدمتگذار، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید.


فال قهوه قیچی

جدائی و دوری، بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی.


فال قهوه کاسه

رزق و روزی، درماندگی، از راه فقر و مکنت روزی به‌دست آوردن.


فال قهوه کت

گرمی، عشق و محبت، خلق و خوی بد خود را عوض کرد.


فال قهوه کتاب

گشایش در کارها، دوست صمیمی و وفادار و دانشمند، هرگز اورا ترک نکنید.


فال قهوه کرم

گرفتاری‌های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.


فال قهوه کژدم

دشمن ضعیف، تحمل دردسر و ناراحت‌کننده دشمن نادان، شما را غمگین می‌کند.


فال قهوه کشتی

به‌دست آوردن ثروت مشروع، ارث، مسافرت دریا و سفری خوش.