فال قهوه بشکه

دعوت به مهمانی و جشن و سرور، شب‌نشینی، با شکوه و عروسی.


فال قهوه بطری

مواظب سلامت خود باشید هشدار جرو بحث نکنید.


فال قهوه بیل

بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.


فال قهوه پا

عمری کوتاه و زودرس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت.


فال قهوه پاکت

دریافت خبری شاد، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.


فال قهوه پر

تن‌پروری، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن‌پرور و بیکار بار آورده است.


فال قهوه پرچم

آماده مشکلات در زندگی باشید و از طحنه خارج نشوید.


فال قهوه پرده

کنجکاو بودن در زندگی، می‌خواهد از اسرار دیگران با خبر شود.


فال قهوه پرنده

خبر‌خوش، ملاقاتهای سودمند و شادی‌بخش و ارمغان خوبی در راه دارید.


فال قهوه پروانه

در خیال و اندیشه بر سر می‌برد و بر اثر ضعف و ناتوانی خود را به هلاکت می‌رساند.