متولدین دهه اول این ماه، عموماً تندرو، ستیزه‎گر و بعضاً عكس‎العملی ناشناخته دارند. جائی كه می‎بایستی عصبانی شوند، ساكت می‎مانند و در وقت سكوت، ممكن است واكنش غیر‌عادی نشان دهند. این افراد در تربیت فرزندان كوشا، از نظر خودی بداخلاق، ولی از نظر دیگران خوش اخلاق جلوه می‎كنند. اینان سخاوتمند، با گذشت، مذهبی، پای‎بند به احكام و مبانی اخلاقی خانواده، عموماً دارای ثبات شغلی و شخصیتی، بعضاً دارای مصونیبت ذاتی نسبت به بیماری‌ها، دارای طول عمر، در مقابله با خطرات نوعی انرژی و قدرت در خود احساس می‎كنند، اما با این حال تحمل آنها در مواجهه با مشكلات و در مواقع بحرانی محدود می‎باشد. این افراد گاه دچار افسردگی و اضطراب می‎شوند، در شرایط مناسب و هدایت درست، فضایل انسانی عالی در آنها تثویت و شكوفا می‎شود، این افراد عموماً پرتلاش و زحمتكش هستند، اینان سرپرستان خوبی برای همسر و فرزندان خود می‎باشند، اغلب علاقمند به طبیعت و سیر و سفر هستند، اینان طرفدار ثبات شغلی، علاقمند به زندگی جمعی و پذیرش مسئولیت‎های سنگین می‎باشند.


این افراد عموماً از نوعی تعصب قومی و فامیلی برخوردار می‎باشند. چنانچه شكست بزرگی بر آنها تحمیل شود، بدترین جنبه شخصیتی آنان ظاهر می‎شود، متولدین این دهه عموماً كنجكاو، تیزبین، تا حدی سهل‌انگار، اهل سرفه‌جوئی و پس‎انداز، آماده انجام هر كار، بعضاً چند شغلی، عموماً دارای روحیه‎ای شاد و امیدوار، افرادی مردم‎دار، كمتر دهن‎بین و تلقین‎پذیر، گاه تك رو و یكدنده، اغلب افرادی قابل‌اعتماد و امانت‌دار، بعضاً طرفدار دروغ مصلحت‎آمیز، در عین اجتماعی بودن، گاه طالب تنهائی و انزوا‌طلب، عموماً در حل مشكلات خود و خانواده موفق.


مشاغل موافق متولدین این دهه عموماً مدیریت در امور شغلی و اداری، صنعت كشاورزی و دامداری، وكالت، مشاور امور مالی، نمایندگی، واسطه‎گی و غیره می‎باشد.


متولدین دهه دوم این ماه عموماً زود رنج، احساساتی، در امور خانوادگی خوش اخلاق و دارای مدیریت خوب، گاه مدمدمی مزاج و لجباز، عموماً كم حرف، اغلب بد‌گمان، در قضاوت عجول، افرادی وطن‎پرست و در مواقع جنگ، كارساز، بعضاً ظاهربین و تلقین‎پذیر، نفع طلب، باهوش و زیرك، در خانواده دارای رفتاری شغلی و اقتصادی فعال، در اغلب امور محتاط، در كار خرید و فروش موفق، در امور اجتماعی فعال، اما غیر ثابت، واكنش آنها در مقابله با مسائل و مشكلات كند، اما در وقت لزوم تند و افراطی، ذاتاً افرادی خوددار و تودار، از لحاظ عاطفی متغیر، بعضاً دارای افكار و ایده‎های خوب، اما در اجرای آنها كمتر موفق.


مشاغل موافق برای این افراد، نظامی‎گری، پلیسی، تجارت خارجی، امور سیاسی، امور مالی و دفتر، حسابداری و حسابرسی و . . . می‎باشد.


متولدین دهه سوم این ماه از نظر روحی و جسمی مقاوم، دارای خصلت‏های وراثتی، در ظاهر آرام و صبور و با حوصله، در باطن نا آرام و متلاطم، خودخور و تودار، عموماً گوشه‎گیر، مختاط و گریزان از نوآوری، مصلحت‌اندیش، در امور خانوادگی با حس مسئولیت و دارای رفتار منطقی، فردی عاطفی و متعصب، اهل معاشرت و دوستی، اما بیشتر در چارچوب خانوادگی و فامیلی، پرتلاش و پرانرژی اما زود خسته می‎شوند، زود منفعل و زود آرام می‎شوند، به دلیل داشتن طالعع خوب، عموماً به اهداف و خواسته‎های خود می‎رسند اغلب در امور مای و اقتصادی، استعداد خوبی از خود نشان می‏دهند، دارای افكار و اندیشه‎های خوبی هستند، اما بیشتر در چارچوب تئوری می‎مانند و كمتر به آنها عمل می‎كنند، این افراد عموماً طالب نظم و انضباط بوده، اهل كار و فعالیت و امیدوار به آینده می‎باشند، در امور خانوادگی نیز صبر و حوصله خوبی از خود نشان می‏دهند، قدرت همسوئی و تطبیق با هر شرایط را دارند.


اغلب در جایی كه منافع آنان ایجاب كند، افكار و عقیده خود را تغییر می‏دهند، عموماً به پوشش ظاهری، خوراك و پاكیزگی محل زندگی خود اهمیت می‎دهند، در جمع خانواده افرادی صمیمی و با محبت هستند، معمولاً در مسائل خانوادگی اهل شور و مشورت هستند، عموماً طالب ثبات شغلی بوده ولی گاه تغییر شغل می‎دهند، این افراد عموماً پایبند آداب و رسوم گذشته بود و از لحاظ اقتصادی موقعیتی متوسط دارند، اینان به مهمانی و تفریح علاقمند بوده گاه حراف و دهن بین هستند، عموماً نوعی حس خودبینی و شهوت پرستی در آنها دیده می‌شود، اغلب اهل معاشرت با هر قشری هستند، بعضاً ظاهری جذاب دارند، اینان اهل دروغ مصلحت‎آمیز بوده و مشاور خوبی برای دوستان و نزدیكان می‎باشند، این افراد به طبیعت و زیبائی‌های آن علاقمند بوده اهل سیر و سفر هستند، از صفات خوب آنان شوخ طبعی و بذله‎گوئی است، این افراد عموماً مهربان، بخشنده، دارای قوه تشخیص خوب، خود متكی، واقع بین، بعضاً دارای رفتاری ایمانی و عرفتی، طرفدار محرومین و مظلومین هستند. مشاغل مناسب برای اینان: امور سیاسی، روحانی، مربی‎گری، امور مالی و اقتصاد، امور نظامی و اطلاعاتی، كارمند دفتری، امورات مذهبی، كار در مراكز خیریه و . . . می‎باشد.