متولدین دهه اول این ماه طالعی نیك دارند و در زندگی اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی موفق هستند. اغلب شخصیت‎های دینی و اجتماعی، از متولدین این دهه می‎باشند، این افراد دارای هوش و ذكاوت، تحمل خوب، پرانرژی، درون‌گرا، دارای افكاری ثابت، عموماً دارای شهرت و موفقیت اجتماعی می‎باشند. مشاغل موافق با اینان: فعالیت‎های دریائی، صیادی و قایق‎رانی، سدسازی، آب و آبیاری، عمرانی، امور عام المنفعه، مشاغل سیار و آزاد و. .. می‎باشد.


متولدین دهه دوم این ماه، افرادی حساس، ناپایدار، تأثیرپذیر، دو شخصیتی، دمدمی مزاج، متعصب و پایبند به تعهدات اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی، به علت عدم ثبات روانی، از برخورد صحیح با مشكلات ناتوان، اما در مشكلات دیگران توانا و مشاور و مددكار می‎باشند. این افراد مریدانی صادق، دوستانی وفادار، طالب طبیعت و سیر و سفر و اغلب دارای عمری طولانی خواهند بود.


متولدین دهه سوم این ماه، افرادی اجتماعی، فعال، شجاع، مغرور، سخت‎گیر، جدی، دارای نظم و انضباط، پایبند سنت‎ها، مخالف نوآوری، دارای شخصیت غریزی و تمایلات جسمانی، در برخورد خشن و تندخو با محیط اطراف ناسازگار، ماجراجو، قدرت‌طلب، متكی به نیروی جسمانی، در امور خانوادگی سركش، بعضاً در زندگی زناشوئی ناموفق و مواجه با شكست، اهل سیر و سفر و . . .


مشاغل مورد علاقه متولدین این دهه از ماه سرطان اغلب گوناگون بوده و از ساختمان‌سازی تا تخصص‎های علمی و مهندسی و غیره است. گاه تنوع شغلی و زندگی این افراد تا حد خانه به دوشی پیش می‎رود.