در کشورهاى مختلفى که بوداکيشى در آنها رواج دارد، جشن‌هاى گوناگونى [و در مواردى تاريخ‌هاى گوناگونى براى يک جشن] برگزار مى‌شود.

روزهاى آپوساتا

اين روزها عبارتند از جلسات دو هفته يکبار راهبان بودائى - هنگام بدر کامل ماه و هلال ماه نو - به‌منظور تحکيم قواعد دين. در اين جلسات، نوآموزان و اشخاص غير روحانى راهى ندارند. روز آپوساتا در عين حال نام ديدار هفتگى جديدتر غير روحانيون از معبد است.

ساير جشن‌ها

- سال نو در ميانمار (يا برمه) در ۱۶ و ۱۷ آوريل، در سريلانکا (۱۳ آوريل)، در تايلند (بين ۱۳ تا ۱۶ آوريل)، در تبت (در فوريه) برگزار مى‌شود.


- روز تولد بودا، روز تنوير يا روشنگري، و روز درگذشت او در کشورهاى برمه (ميانمار)، سريلانکا و تايلند (به‌عنوان روز سوزاندن جسد بودا) در مه يا ژوئن و در تبت در ماه مه برگزار مى‌شود.


- مراسم نخستين موعظهٔ بودا در برمه (در ارتباط با ”آغاز جشن گوشه‌نشينى باران“) و در سريلانکا و تبت در ژوئن يا ژوئيه برگزار مى‌گردد.


- گوشه‌نشينى باران در تايلند (بين ژوئيه و اکتبر) برگزار مى‌شود.


- گوشه‌نشينى تابستان بين ژوئن و اکتبر در چين گرفته مى‌شود.


- استقرار کيش بودا در سريلانکا در ژوئن يا ژوئيه در آن کشور جشن گرفته مى‌شود.


- حرکت دسته‌هاى ماه آسالا در سريلانکا در ژوئيه يا اوت انجام مى‌گيرد.


- جشن ارواح گرسنه در چين در ماه اوت برگزار مى‌شود.


- تولد بودا در چين در ماه اوت گرفته مى‌شود.


- کوان‌ئين در چين در اوت


- مراسم يادبود نخستين ديدار بودا از سريلانکا در ماه سپتامبر در آن کشور برگزار مى‌گردد.


- هبوط بودا از توشيتا در تبت در ماه اکتبر جشن گرفته مى‌شود.


- مراسم کاتينا در برمه و تايلند در نوامبر برگزار مى‌شود.


- عيد انوار در سريلانکا و تايلند در نوامبر گرفته مى‌شود.


- درگذشت تسونگهاپا در تبت در نوامبر برگزار مى‌شود.


- ورود سانگهاميتا در سريلانکا در دسامبر يا ژانويه جشن گرفته مى‌شود.


- آئين اتفاق ۹ رذيلت و اتفاق ۱۰ فضيلت در تبت در ژانويه برگزار مى‌شود.


- روز قديسان در تايلند در فوريه برگزار مى‌شود.