- ژانويه :

۱. ماکارسانکرانتي، جشن انقلاب شتوى (زمستاني). پونگال، جشن خرمن در هند جنوبى.


۲. کومبهامِلا، جشنى که هر ۱۲ سال يک بار برگزار مى‌شود و طى آن عبادت‌کنندگان در آب‌هاى ملتقاى دو رود گنگ و جُمنا به شستشو مى‌پردازند.


- ژانويه - فوريه :

۱. واسانتا پانچامي. به افتخار الههٔ ساراسْواتى برگزار مى‌گردد.


۲. ماهاشيوْراتْرى (شب بزرگ شيوا)، با شب‌زنده‌داري، دعا، نذر، روزه و عبادت الههٔ شيوا به انجام مى‌رسد.


- فوريه - مارس :

۱. راماکريشنا اوتساو (۲۰ فوريه)، جشن قديس هندو راماکريشنا.


۲. هولي، جشن پرسروصدائى که با پاشيدن گرد سرخ و آتش‌بازى همراه است (منشاءِ احتمالى آن بزرگداشت کاما، ايزد ميل جنسي، است.


۳. شيوراتي، جشن مهمى به افتخار شيوا که به مراقبه و تأمل و تفکر مى‌گذرد.


- مارس - آوريل :

۱. راماناوامي، گراميداشت روز تولد شى راما که با تقدس و روزه‌دارى همراه است.


۲. هانومان جايانتي، به افتخار ايزد هانومان.


- آوريل - مه :

بائى‌ساکهي، جشن سال نو که به مبادلهٔ هديه، ميهماني، دعا و نيايش و آب‌تنى در آب‌هاى مقدس مى‌گذرد.


- مه - ژوئن :

گَنگا دوسِهرا، به افتخار الههٔ گنگا؛ مؤمنان در آب‌هاى مقدس رود گنگ آب‌تنى مى‌کنند.


- ژوئن - ژوئيه :

جاگان‌ناتها (راتها-ياترا)، گراميداشت کريشنا به‌عنوان خداوند عالم.


- ژوئيه - اوت :

۱. ناگاپانچامي، گراميداشت تولد مارها. مؤمنان کوزه‌هاى شير را بر سر ماران معبد شيوا خالى مى‌کنند.


۲. راکشا باندهان، جشنى کهن که خواهران مچ‌بندهائى به برادران مى‌دهند تا آنها ارواح شرير را از خود دور کنند.


- اوت - سپتامبر :

۱. گانش چاتورتي، به افتخار گانش، الههٔ فيل‌سر.


۲. جانماشتاني، گراميداشت تولد کريشنا.


- سپتامبر - اکتبر :

۱. دوسهرا (دورجا پوجا)، گراميداشت الههٔ دورگا طى دورهٔ ناوراترى (نُه شب).


۲. گاندى جايانتى (۲ اکتبر)، گراميداشت تولد مهاتما گاندى.


۳. ديوالى (اکتبر)، جشن مهمى به افتخار لاکسمي، الههٔ ثروت. در اين جشن، سوداگران و دکانداران حساب تازه باز مى‌کنند. مراسم جشن همراه است با ديدار از يکديگر، مبادلهٔ هدايا، تزئين خانه‌ها، ميهمانى و پوشيدن لباس‌هاى نو.