ترکیبی از رسوم سنتی و تجاری، یاد‌آور انواع خاصی از هدایا در سالگردهای مشخصی از دوران ازدواج است.

رسم بريتانيا و قارهٔ اروپا

سالگردهاى جشن عروسى  هدايا
سالگرد اول پنبه
سالگرد دوم  کاغذ
سالگرد سوم چرم
سالگرد چهارم ميوه و گل
سالگرد پنجم چوب
سالگرد ششم  قند و شکر
سالگرد هفتم  پشم يا مس
سالگرد هشتم  (برنز) برنج يا سفال
سالگرد نهم سفال يا بيد
سالگرد دهم قلع
سالگرد يازدهم فولاد
سالگرد دوازدهم ابريشم يا کتان
سالگرد سيزدهم تور
سالگرد چهاردهم عاج
سالگرد پانزدهم  بلور
سالگرد بيستم چينى
سالگرد بيست‌وپنجم نقره
سالگرد سى‌ام مرواريد
سالگرد سى‌وپنجم مرجان
سالگرد چهلم ياقوت
سالگرد چهل‌وپنجم ياقوت کبود
سالگرد پنجاهم طلا
سالگرد پنجاه‌وپنجم زمرد
سالگرد شصتم الماس
سالگرد هفتادم طلاى سفيد

رسم آمريکا

سالگردهاى جشن عروسى  هدايا
سالگرد اول زينت‌آلات طلا
سالگرد دوم نارسنگ
سالگرد سوم مرواريد
سالگرد چهارم توپاز کبود
سالگرد پنجم ياقوت کبود
سالگرد ششم درکوهى بنفش
سالگرد هفتم سنگ باباقورى
سالگرد هشتم تورمالين
سالگرد نهم سنگ ارمني
سالگرد دهم زينت‌آلات الماس
سالگرد يازدهم فيروزه
سالگرد دوازدهم يشم سبز
سالگرد سيزدهم درّ کوهى زرد
سالگرد چهاردهم  سنگ عين‌الشمس
سالگرد پانزدهم ياقوت
سالگرد شانزدهم زبرجد سبز
سالگرد هفدهم ساعت مچى
سالگرد هجدهم عين الهرّ
سالگرد نوزدهم لاجورد
سالگرد بيستم  زمرد
سالگرد بيست‌وپنجم جشن نقره
سالگرد سى‌ام جشن مرواريد
سالگرد سى‌وپنجم جشن زمرد
سالگرد چهلم جشن ياقوت
سالگرد چهل‌وپنجم جشن ياقوت کبود
سالگرد پنجاهم جشن طلا
سالگرد شصتم جشن الماس