آلمان

سال نو (اول ژانويه)، عيد تجلى يا خارج‌شويان (عمدتاً در نواحى کاتوليک‌نشين؛ ۶ ژانويه) روز عيد گوشتخواران (فوريه يا مارس)، جمعهٔ تصليب و دوشنبهٔ عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز کارگر (اول مه)، روز عروج (آوريل يا مه)، ويت‌ماندى (مه يا ژوئن)، عيد بدن مسيح (ع) (عمدتاً فقط در نواحى کاتوليک‌نشين؛ مه يا ژوئن)، عروج حضرت مريم (ع) (عمدتاً فقط در نواحى کاتوليک‌نشين؛ ۱۵ اوت)، روز وحدت (روز ملي؛ ۳ اکتبر)، روز همهٔ قديسين (عمدتاً فقط در نواحى کاتوليک‌نشين؛ اول نوامبر)، روز توبه (نيمهٔ نوامبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

يوگسلاوى (سابق)

سال نو (۱-۲ ژانويه)، روز ملى اسلوونيا (۲۷ آوريل)، روز کارگر (۱-۲ مه)، روز جنگجويان (۴ ژوئيه)، روز ملى صربستان (۷ ژوئيه)، روز ملى مونته‌نِگر و (۱۳ ژوئيه)، روز ملى اسلوونيا (۲۲ ژوئيه)، روز ملى کرواسى و بوسنى (۲۷ ژوئيه)، روز ملى مقدونيه (۲ اوت)، روز ملى مقدونيه (۱۱ اکتبر)، روز همهٔ قديسين (فقط در اسلووني؛ اول نوامبر)؛ روز ملى (۲۹-۳۰ نوامبر)، کريسمس (نه در همهٔ جمهورى‌ها؛ ۲۵ دسامبر).

اتريش

سال نو (اول ژانويه)؛ عيد تجلى يا خارج‌شويان (۶ ژانويه)؛ دوشنبه عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز کارگر (اول مه)؛ ويت‌ماندى (مه يا ژوئن)، عيد بدن مسيح (ع) (مه يا ژوئن)، عروج حضرت مريم (ع) (۱۵ اوت)، روز ملى (۲۶ اکتبر)، روز همهٔ قديسين (اول نوامبر)، آبستنى معصومانهٔ حضرت مريم (ع) (۸ دسامبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

هلند

سال نو (اول ژانويه)، جمعهٔ تصليب و دوشنبهٔ عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز ملکه (روز ملي؛ ۳۰ آوريل)، روز آزادى ملى (۵ مه)، روز عروج (آوريل يا مه)، ويت‌ماندى (مه يا ژوئن)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

اسپانيا

سال نو (اول ژانويه)، عيد تجلى يا خارج‌شويان (۶ ژانويه)، پنج‌شنبه ماندى (در کاتالونيا تعطيل عمومى نيست؛ مارس يا آوريل)، جمعهٔ تصليب (مارس يا آوريل)، دوشنبهٔ عيد پاک (فقط در کاتالونيا و جزاير بالئاريک؛ مارس يا آوريل)، جوزف قديس کارگر (اول مه)، عيد بدن مسيح (ع) (مه يا ژوئن)، روز مقدس شاه خُوان کارلوس (۲۴ ژوئن)، سنت جيمز (۲۵ ژوئيه)، روز عروج حضرت مريم (۱۵ اوت)، روز اسپانيا (روز ملي- گرچه در کاتالونيا جشن گرفته نمى‌شود؛ ۱۲ اکتبر)، روز همهٔ قديسين (اول نوامبر)، روز مشروطيت (۶ دسامبر)، آبستنى معصومانهٔ حضرت مريم (ع) (در کاتالونيا تعطيل عمومى نيست؛ ۸ دسامبر)، کريسمس (۲۵ دسامبر، و نيز ۲۶ دسامبر در کاتالونيا و جزائر بالئاريک).

نروژ

سال نو (اول ژانويه)، پنج‌شنبهٔ ماندي، جمعهٔ تصليب و دوشنبه عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز مه (اول مه)، روز عروج (آوريل يا مه)، روز استقلال (روز ملي؛ ۱۷ مه)، ويت‌ماندى (مه يا ژوئن)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

مجارستان

سال نو (اول ژانويه)، سالگرد انقلاب ۱۸۴۸ (۱۵ مارس)، دوشنبه عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز کارگر (اول مه)، جشنوارهٔ استفن قديس (۲۰ اوت)، سالگرد قيام ۱۹۵۶ (روز ملي؛ ۲۳ اکتبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

ايتاليا

سال نو (اول ژانويه)، عيد تجلى يا خارج‌شويان (۶ ژانويه)، دوشنبه عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز آزادى (۲۵ آوريل)، روز کارگر (اول مه)، جشنوارهٔ سه رنگ (۱۲ مه)، روز ملى (۲ ژوئن)، عروج حضرت مريم (ع) (۱۵ اوت)، روز همهٔ قديسين (اول نوامبر)، آبستنى معصومانهٔ حضرت مريم (ع) (۸ دسامبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

لهستان

سال نو (اول ژانويه)، جمعهٔ تصليب دوشنبهٔ عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز کارگر (اول مه)، روز ملى (۳ مه)، عيد بدن مسيح (ع) (مه يا ژوئن)، عروج حضرت مريم (ع) (۱۵ اوت)، روز همهٔ قديسين (اول نوامبر)، سالگرد اعلام جمهورى لهستان (۱۱ نوامبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

ايرلند

سال نو (اول ژانويه) روز پاتريک (روز ملي؛ ۱۷ مارس)، جمعهٔ تصليب و دوشنبه عيد پاک (مارس يا آوريل)، تعطيل بانکى دوشنبهٔ ماه ژوئن (اوائل ژوئن)، تعطيل بانکى دوشنبهٔ ماه اوت (اوايل اوت)، تعطيل بانکى دوشنبهٔ ماه اکتبر (اواخر اکتبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

لوکزامبورگ

سال نو (اول ژانويه)، دوشنبه عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز کارگر (اول مه)، روز عروج (آوريل يا مه)، ويت‌ماندى (مه يا ژوئن)، روز ملى (۲۳ ژوئن)، عروج حضرت مريم (ع) (۱۵ اوت)، روز همهٔ قديسين (اول نوامبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

يونان

سال نو (اول ژانويه)، عيد تجلى يا خاج‌شويان (۶ ژانويه)، دوشنبهٔ پاک (فوريه يا مارس)، روز استقلال (روز ملي؛ ۲۵ مارس)، جمعهٔ تصليب تا دوشنبهٔ عيد پاک (ارتدکس؛ مارس يا آوريل)، روز کارگر (اول مه)، روز روح‌القدس (مه يا ژوئن)، عروج حضرت مريم (ع) (۱۵ اوت)، روز اُوکى (سالگرد مقاومت يونان در برابر اولتيماتوم ايتاليا در ۱۹۴۰؛ ۲۸ اکتبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

بريتانيا

سال نو (اول ژانويه؛ و نيز دوم ژانويه فقط در اسکاتلند)، روز پاتريک (فقط در ايرلند شمالي؛ ۱۷ مارس)، جمعهٔ تصليب (مارس يا آوريل)، دوشنبهٔ عيد پاک (مارس يا آوريل؛ نه در اسکاتلند)، روز مه (اوايل مه؛ نه در اسکاتلند)، روز آزادى (فقط در جزاير کانال مانش؛ ۹ مه)، تعطيل بانکى بهار (اواخر مه در انگلستان و ويلز و ايرلند شمالي؛ اوايل مه در اسکاتلند)؛ تعطيل بانکى ماه مه (فقط در اسکاتلند؛ اواخر مه)، سالگرد نبرد باين (فقط در ايرلند شمالي؛ نيمهٔ ژوئيه)، تعطيل بانکى تابستانى (اوايل اوت در اسکاتلند؛ اواخر اوت در انگلستان و ويلز و ايرلند شمالي)؛ کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).


- توضيح:

در اسکاتلند، تعطيلاتى که با اعياد مذهبى مصادف مى‌شوند مورد استفادهٔ همهٔ نواحى و همهٔ صنايع قرار مى‌گيرند. ساير تعطيلات بانکى اغلب مورد استفادهٔ بانک‌ها و مؤسسات مالى هستند، با وجود اين، در شهرها و مناطق اسکاتلندى‌نشين (يعنى گلاسگو و ادينبورو) تعطيلات ويژه‌اى وجود دارد.

بلژيک

سال نو (اول ژانويه)، دوشنبه عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز عروج حضرت مسيح (ع) (آوريل يا مه)، روز کارگر (اول مه)، ويت‌ماندى (مه يا ژوئن)، روز استقلال (روز ملي؛ ۲۱ ژوئيه)، عروج حضرت مريم (ع) (۱۵ اوت)، روز همهٔ قديسين (اول نوامبر)، روز متارکهٔ جنگ (۱۱ نوامبر)، کريسمس (۲۵ دسامبر).

فنلاند

سال نو (اول ژانويه)، عيد تجلى يا خاج‌شويان (آغاز ژانويه)، جمعهٔ تصليب و دوشنبه عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز مه (اول مه)، روز عروج (آوريل يا مه)، ويت‌ماندى (مه يا ژوئن)، روز نيمهٔ تابستان (نيمهٔ ژوئن)، روز همهٔ قديسين (اول نوامبر)، روز استقلال (روز ملي؛ ۶ دسامبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

پرتغال

سال نو (اول ژانويه)، روز عيد گوشتخواران (فوريه يا مارس)، جمعهٔ تصليب (مارس يا آوريل)، روز آزادى (۲۵ آوريل)، روز کارگر (اول مه)، عيد بدن مسيح (ع) (مه يا ژوئن)، روز پرتغال (روز ملي؛ ۱۰ ژوئن)، روز سن‌آنتونى (فقط در ليسبون و جنوب؛ ۱۳ ژوئن)، روز قديس يحياى تعميددهنده (فقط در اوپورتو و شمال؛ ۲۴ ژوئن)، عروج حضرت مريم (ع) (۱۵ اوت)، سالگرد اعلام جمهورى (۵ اکتبر)، روز همهٔ قديسين (اول نوامبر)، سالگرد احياء استقلال (اول دسامبر)، آبستنى معصومانهٔ حضرت مريم (ع) (۸ دسامبر)، کريسمس (۲۵ دسامبر).

فرانسه

سال نو (اول ژانويه)، دوشنبه عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز کارگر (اول مه)، روز آزادى (۸ مه)، روز عروج (آوريل يا مه)، ويت‌ماندى (مه يا ژوئن)، روز فتح باستى يا باستيل (روز ملي؛ ۱۴ ژوئيه)، عروج حضرت مريم (ع) (۱۵ اوت)، روز همهٔ قديسين (اول نوامبر)، روز متارکهٔ جنگ (۱۱ نوامبر)، کريسمس (۲۵ دسامبر).

ترکيه

سال نو (اول ژانويه)، روز حاکميت ملى و روز کودکان (۲۳ آوريل)، روز بهار (اول مه)، روز جوانان و ورزش (۱۹ مه)، پايان رمضان يا عيد فطر، عيد قربان، روز پيروزى (۳۰ اوت)، روز جمهورى (روز ملي؛ ۲۹ اکتبر).

چکسلواکى

سال نو (اول ژانويه)، دوشنبه عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز کارگر (اول مه)، روز ملى (۹ مه)، روز يان‌هوس (۶ ژوئيه)، سالگرد اعلام جمهورى چک (روز ملي؛ ۲۸ اکتبر)، روز همهٔ قديسين (فقط در اسلوواکيا؛ اول نوامبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

شوروى (سابق)

سال نو (اول ژانويه)، روز ارتش و نيروى دريائى (۲۳ فوريه)، روز بين‌المللى زنان (۸ مارس)، روز مه (۱-۲ مه)، روز پيروزى (۹ مه) روز قانون اساسى (۷ اکتبر)، سالگرد انقلاب اکتبر (روز ملي؛ ۷-۸ نوامبر)، روز کارگران کشاورزى و صنايع (۲۰ نوامبر).

دانمارک

سال نو (اول ژانويه)، جمعهٔ تصليب تا دوشنبه عيد احياء مسيح (مارس يا آوريل)، روز تولد ملکه (روز ملي، ۱۹ آوريل - گرچه روز تعطيل عمومى نيست)، روز نيايش همگانى (آوريل يا مه)، روز عروج (آوريل يا مه)، ويت‌ماندى (مه يا ژوئن)، روز مشروطيت (۵ ژوئن)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

سويس

سال نو (۱-۲ ژانويه)، جمعهٔ تصليب و دوشنبهٔ عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز کارگر (نه در همهٔ کانتون‌ها۳ اول مه)؛ روز عروج مسيح (آوريل يا مه)، ويت‌ماندى (مه يا ژوئن)، روز ملى (در همهٔ کانتون‌ها روز تعطيل عمومى نيست؛ اول اوت)؛ کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

سوئد

سال نو (اول ژانويه)، عيد تجلى يا خاج‌شويان (۶ ژانويه)، جمعهٔ تصليب و دوشنبهٔ عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز مه (اول مه)، روز عروج مسيح (ع) (آوريل يا مه)، ويت‌ماندى (مه يا ژوئن)، روز پرچم سوئد (روز ملى - گرچه تعطيل عمومى نيست؛ ۶ ژوئن)، روز نيمهٔ تابستان (۲۵ ژوئن)، روز همهٔ قديسين (اول نوامبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).