استراليا

سال نو (اول ژانويه)، روز استراليا (روز ملي؛ ۲۶ ژانويه)، جمعهٔ تصليب تا دوشنبهٔ عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز آنزاک يا روز ارتش (۲۵ آوريل)، روز تولد رسمى ملکه انگلستان (اوايل ژوئن، گرچه در استرالياى غربى اين روز در اواخر سپتامبر جشن گرفته مى‌شود)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر؛ فقط در جنوب استراليا ۲۵ دسامبر).

زلاندنو

سال نو (اول ژانويه) روز وِيتانگى (روز ملي؛ ۶ فوريه)، جمعهٔ تصليب تا دوشنبه عيد پاک (مارس يا آوريل)، روآنزاک يا روز ارتش (۲۵ آوريل)، روز تولد رسمى ملکه (اوايل ژوئن)، روز کارگر (اواخر اکتبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).