جدول روزهاى ملى (۲)

کشور تاریخ روزهاى ملى
تووالو اول اکتبر روز استقلال (۱۹۷۸)
جامائيکا  نخستين
دوشنبهٔ
ماه اوت
 روز استقلال (۶ اوت ۱۹۶۲)
جيبوتى ۲۷ ژوئن روز استقلال (۱۹۷۷)
چاد ۱۳ آوريل روز ملي، سالگرد کودتاى عزل پرزيدنت تومبالبايه (۱۹۷۵)
چکسلواکى  ۹ مه  روز ملي، سالگرد قانون اساسى ۱۹۴۸؛ و ۲۸ اکتبر سالگرد اعلام جمهورى چک (۱۹۱۸)
چين ۱-۲ اکتبر  روزهاى ملي، سالگرد اعلام جمهورى خلق چين (۱۹۴۹)
دانمارک  ۱۹ آوريل روز تولد ملکه - روز تعطيل عمومى نيست
دومينيکا  ۳ نوامبر  روز استقلال (۱۹۷۸)
دومينيکن ۲۷ فوريه روز استقلال (۱۸۴۴)
رواندا اول ژوئيه روز استقلال (۱۹۶۲)
رومانى ۲۳ اوت  روز آزادي، سالگرد بازداشت آنتونسکو و ورود رومانى به جنگ جهانى دوم در کنار متفقين (۱۹۴۴)
زامبيا ۲۴ اکتبر روز استقلال (۱۹۶۴)
زئير ۲۴ نوامبر  روز ملي، سالگرد تأسيس حکومت پرزيدنت موبوتو (۱۹۶۵)
زلاندنو ۶ فوريه  روز ويتانگي، سالگرد امضاء عهدنامهٔ ويتانگى بين بريتانيا و رهبران مائورى (۱۸۴۰)
زيمبابوه ۱۸ آوريل  روز استقلال (۱۹۸۰)
ژاپن ۲۳ دسامبر  روز تولد امپراتور
سائوتومه
و پرنسيپ
۱۲ ژوئيه  روز استقلال (۱۹۷۵)
ساحل عاج  ۷ دسامبر روز ملي، برگزارى مراسم توأم اعلام جمهورى (۴ دسامبر ۱۹۵۸) و استقلال (۷ اوت ۱۹۶۰)
سامواى
غربى
 اول ژانويه روز استقلال (۱۹۶۲)
سان‌مارينو ۳ سپتامبر  روز سان‌مارينو
سريلانکا ۴ فوريه وز ملي، سالگرد حصول استقلال به‌عنوان کشور سيلان (۱۹۴۸)
سليمان
(جزائر)
 ۷ ژوئيه  روز استقلال (۱۹۷۸)
سنت
کريستوفر
و نِويس
۱۹ سپتامبر روز استقلال (۱۹۸۳)
سنت‌لوسيا ۲۲ فوريه روز استقلال (۱۹۷۹)
سنت
وينسنت
وگرنادين
 ۲۷ اکتبر روز استقلال (۱۹۷۹)
سنگاپور  ۹ اوت روز ملي، سالگرد اعلام استقلال (۱۹۶۵)
سنگال  ۴ آوريل  روز ملي، سالگرد امضاء توافقنامه‌هاى پاريس (۱۹۶۰) که به استقلال سنگال در ۲۰ اوت ۱۹۶۰ انجاميد
سوئد ۶ ژوئن روز پرچم سوئد - ولى تعطيل عمومى نيست
سوازيلند  ۶ سپتامبر روز استقلال (۱۹۶۸)
سودان  اول ژانويه روز استقلال (۱۹۵۶)
سورينام  ۲۵ نوامبر روز استقلال (۱۹۷۵)
سوريه  ۱۷ آوريل  روز ملي، سالگرد خروج سپاهيان فرانسه از کشور (۱۹۴۶)
سومالى ۲۶ ژوئن روز ملي، سالگرد استقلال (۱۹۶۰)
سويس  اول اوت روز ملي، سالگرد اتحاد ”کانتون‌هاى جنگل“ (۱۲۹۱). ولى در همهٔ کانتون‌ها روز تعطيل عمومى نيست
سيرالئون ۲۷ آوريل روز استقلال (۱۹۶۱)
سيشلز  ۵ ژوئن روز آزادي، سالگرد انقلاب (۱۹۷۷)
شوروى
(سابق)
۷-۸ نوامبر سالگرد انقلاب اکتبر (۱۹۱۷)
شيلى ۱۸ سپتامبر  روز ملي، سالگرد نخستين اعلاميهٔ استقلال (۱۸۱۰)
عراق ۱۷ ژوئيه  روز انقلاب، سالگرد به قدرت رسيدن حزب بعث (حزب سوسياليستى رستاخيز عرب) (۱۹۶۸)
عربستان
سعودى
۲۲ سپتامبر  سالگرد تأسيس قلمرو سلطنت سعودى (۱۹۳۲) - روز تعطيل عمومى محسوب نمى‌شود
عُمان  ۱۸ نوامبر روز ملي؛ روز تولد سلطان
غنا ۶ مارس  روز استقلال (۱۹۵۷)
فرانسه  ۱۴ ژوئيه روز ملي، سالگرد فتح زندان باستى (باستيل) (۱۷۸۹)
فنلاند ۶ دسامبر روز استقلال (۱۹۱۷)
فيجي ۱۰ اکتبر روز فيجي، سالگرد استقلال (۱۹۷۰)
فيليپين ۱۲ ژوئن روز استقلال، سالگرد اعلام استقلال طى انقلاب ۱۸۹۶
قبرس  اول اکتبر روز استقلال - گرچه استقلال در ۱۶ اوت ۱۹۶۰ انجام شد
قطر  ۳ سپتامبر روز ملي، به يادبود استقلال (اول سپتامبر ۱۹۷۱)
کامبوج  ۷ ژانويه سالگرد سقوط پنوم‌پن به‌دست نيروهاى (حاکم) دولت کامبوج (۱۹۷۹)
کامرون ۲۰ مه روز کامرون، سالگرد همه‌پرسى که وحدت کشور را برقرار کرد (۱۹۷۲)
کانادا اول ژوئيه  روز کانادا، سالگرد ايجاد کنفدراسيون کانادا (۱۸۶۷)
کره جنوبى  ۱۵ اوت روز استقلال، سالگرد پايان اشغال ژاپنى‌ها (۱۹۴۵)
کره شمالى  ۱۵ آوريل روز تولد کيم ايل سونگ، و ۹ سپتامبر، روزاستقلال، سالگرد تأسيس جمهورى دمکراتيک خلق کره (۱۹۴۸)
کُستاريکا ۱۵ سپتامبر روز استقلال (۱۸۲۱)