تقويم اسلامى

تقويم اسلامى مبتنى است بر ساله‌هاى مَهى (قمري) که با سال هجرت پيامبر (سال ۶۲۲ ميلادى تقويم يولياني) يعنى تاريخى که حضرت محمد از مکه به مدينه مهاجرت فرمودند، آغاز مى‌شود. اين تقويم داراى دوره‌هاى سى‌ساله است که سال‌هاى دوم، پنجم، هفتم، دهم، سيزدهم، شانزدهم، هجدهم، بيست‌ويکم، بيست‌وچهارم، بيست و ششم، و بيست و نهم سال‌هاى کبيسه هستند. هرسال داراى ۱۲ ماه به تناوب ۳۰ و ۲۹ روزه است، که در سال کبيسه يک روز به پايان ماه دوازدهم (ذيحجه) اضافه مى‌شود. سال‌هاى عادى ۳۵۴ و سال‌هاى کبيسه ۳۵۵ روز دارند. روزِ افزوده براى تطبيق تاريخ نخستين روز ماه با تاريخ ماه جديد گنجانده مى‌شود. بعضى از مسلمانان نخستين روز ماه را در شبى که هلال ماه ديده مى‌شود مى‌دانند.


سال‌هاى هجرى اصولاً در ايران، ترکيه، عربستان سعودي، و ساير دولت‌هاى شبه‌جزيرهٔ عربستان، مصر، برخى قسمت‌هاى هندوستان و مالزى رايج هستند.

جدول ماه‌هاى تقويم اسلامى

ماه‌هاى تقويم اسلامى
۱. محرم ۳۰ روز
۲. صفر ۲۹ روز
۳. ربيع‌الاول ۳۰ روز
۴. ربيع‌الثانى ۲۹ روز
۵. جمادى‌الاول ۳۰ روز
۶. جمادى‌الثانى ۲۹ روز
۷. رجب ۳۰ روز
۸. شعبان ۲۹ روز
۹. رمضان ۳۰ روز
۱۰. شوال ۲۹ روز
۱۱. ذيقعده ۳۰ روز
۱۲. ذيحجه ۲۹ روز (۳۰ روز در سال‌هاى کبيسه)