تقويم قطبى

مبداءِ تقويم قطبى (که هنوز در قسمت‌هائى از مصر و اتيوپى مورد استفاده است) طبق تقويم گريگورى روز ۲۹ اوت سال ۲۸۴ ميلادى است. سال قطبى از ۱۲ ماه ۳۰ روزه تشکيل مى‌شود و داراى ۵ روز تکميلى است. در سال کبيسه - که بلافاصله قبل از سال کبيسهٔ تقويم يوليانى مى‌آيد - به آخرين ماه شش روز اضافه مى‌کنند.

تقويم باستانى يونانى

گاه‌شمارى يونان باستان مبتنى بر دوره‌هاى چهارساله - يا المپيادها - بود که با دورهٔ بازى‌هاى المپيک که در دشت المپيا در اِليس برگزار مى‌شد تطبيق مى‌کرد. سال‌هاى ميانى بين هر المپيک را فقط مى‌شمردند، مثلاً سال اول، سال دوم و جز آن ... و نام هر المپياد را نيز از نام قهرمان مسابقات اخذ مى‌کردند. اولين المپياد، کوروئبوس در ۷۷۶ پيش از ميلاد بود.

تقويم جمهورى فرانسه

تقويم جمهورى فرانسه که تقويمى بود با گزينه‌هاى غيرمذهبى و منظم‌تر، در سال ۱۷۹۳ (پس از انقلاب کبير) جانشين تقويم گريگورى شد. هرسال به ۱۲ ماه ۳۰ روزه تقسيم مى‌شد و ۵ روز اضافى (در سال‌هاى کبيسه ۶ روز) در پايان سال به آن افزوده مى‌شد. جاى هفته‌ها را دهه‌ها يا دوره‌هاى ده روزه گرفتند که به‌ نام‌هاى روز اول (primidi)، روز دوم (duodi)، روز سوم (tridi)، روز چهارم (quartidi)، روز پنجم (quintidi)، روز ششم (sextidi)، روز هفتم (septidi)، روز هشتم (octidi)، روز نهم (nonidi) و روز دهم (d?cadi) خوانده مى‌شدند. هرماه شامل سه دهه بود. مبداءِ اين تاريخ بر‌حسب تقويم گريگورى از روز ۲۲ سپتامبر سال ۱۷۹۲ آغاز مى‌شد. ناپلئون اول اين تقويم را در اول ژانويه ۱۸۰۶ ملغى کرد. ماه‌هاى تقويم جمهورى عبارت بودند از:


- واندِمى‌ير (Vend?miaire به‌معناى ?ماه انگورچيني?) برابر با ۲۳ سپتامبر تا ۲۲ اکتبر.

- برومر (Brumaire به‌معناى ”ماه مِهْ“) برابر با ۲۳ اکتبر تا ۲۱ نوامبر.

- فريمر (Frimaire به‌معناى ”ماه سرما“) برابر با ۲۲ نوامبر تا ۲۱ دسامبر.

- نى‌ووز (Niv?se به‌معناى ?ماه برف?) برابر با ۲۲ دسامبر تا ۲۰ ژانويه.

- پلوويوز (Pluvi?se به‌معناى ?ماه باران?) برابر با ۲۱ ژانويه تا ۱۹ فوريه.

- وانتوز (Vento?se به‌معناى ?ماه باد?) برابر با ۲۰ فوريه تا ۲۱ مارس.

- ژرمينال (Germinal به‌معناى ”ماه‌ شکوفه‌ها“) برابر با ۲۲ مارس تا ۲۰ آوريل.

- فلورئال (Flor?al به‌معناى ?ماه گل‌ها?) برابر با ۲۱ آوريل تا ۲۰ مه.

- پرريال (Prairial به‌معناى ”ماه چمن‌ها“) برابر با ۲۱ مه تا ۱۹ ژوئن.

- مسيدور (Messidor به‌معناى ”ماه درو“) برابر با ۲۰ ژوئن تا ۱۹ ژوئيه.

- ترميدور (Thermidor به‌معناى ”ماه گرما“) برابر با ۲۰ ژوئيه تا ۱۸ اوت.

- فروکتيدور (Fructidor به‌معناى ”ماه ميوه“) برابر با ۱۹ اوت تا ۲۲ سپتامبر، شامل روزهاى اضافى.