آفتاب

آموزش و پژوهش در فلسفه

آموزش و پژوهش در فلسفه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۰ مقاله
'گذار از مدرنیته 'مشتمل بر مباحثی در باب مدرنیسم و پست مدرنیسم است که در چهار بخش اصلی تدوین شده است .در بخش نخست کتاب ذیل عنوان 'خرد ستیزی در فرهنگ پست ـ مدرن 'ابتدا نسبت میان مدرنیسم و پست ـ مدرنیسم بیان شده, سپس نقد مدرنیسم از دیدگاه 'کارل مارکس 'و 'نیچه 'و آن گاه نقد پست ـ مدرن از نگاه خرد و خردباوری, عرضه می‌گردد .در این بخش, همچنین آرای 'لیوتاره', '...این کتاب در پنج فصل تدوین شده است .در فصل نخست از غرب به شکل مجموعه‌ای 'تاریخی ـ فرهنگی 'یاد می‌شود و خاطر نشان می‌گردد که چگونه این مجموعه تاریخی ـ فرهنگی به تدریج دامنه نفوذ جغرافیایی بیشتری یافته و از یونان به روم و اروپای مرکزی و شمالی رسیده و با رنسانس و اکتشافات سیطره جویانه اروپایی‌ها وسعت بیشتری یافته است .در فصل دوم ویژگی‌های مدرنیته معرفی شده ک...مجموعه حاضر حاوی مقالاتی است که مضمون کلی آن‌ها ارائه گفتارهایی نظری است که به انحای گوناگون درشکل‌گیری تداوم مدرنیسم و ابعاد مختلف آن دخیل بوده‌اند. عناوین مقالات عبارت‌اند از: 'هرمنوتیک: احیای معنا یا کاهش توهم/ پل ریکور, ترجمه هاله لاجوردی', 'یادداشتی درباره ریکور/ یوسف اباذری', 'یادداشتی درباره مارکس/ م. فرهادپور و م. مددی', 'قطعات برگزیده از آثار اولیه...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۰ مقاله